Spring over hovedmenu

Overblik: Information på andre sprog

Overblik over Arbejdstilsynets information til udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

For at gøre det nemmere for udenlandske virksomheder og arbejdstagere at overholde de danske regler, har Arbejdstilsynet produceret en række informationsmaterialer på andre sprog. De handler bl.a. om hvordan et tilsyn foregår, om anmeldelse til Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen.

Herunder finder du links til materialerne (pdf) og et skema, der viser hvilken information, der findes på de forskellige sprog.

Information på andre sprog (pdf)

 Indkvartering i Danmark
Крыша над головой (Tag over hovedet)

 
Regler, tilsyn og selvbetjening

Соответствующие решения для самообслуживания(Relevant selvbetjening) - webside

Надзор за иностранными компаниями (Tilsyn med udenlandske virksomheder) - webside

Дополнительно о Реестре иностранных поставщиков услуг (RUT) (Anmeldelse til Registret for udenlandske tjenesteydere) - webside

 

Sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen

Защита от асбеста (Beskyt jer mod asbest)

Обезопасьте себя с помощью средств индивидуальной защиты (Beskyt jer med personlige værnemidler)

Техника безопасности при демонтаже/сносе строительных конструкций (Sikkerhed ved nedrivning)

Правила техники безопасности при выполнении земляных работ (Sikkerhed ved gravearbejde)

Правила техники безопасности при выполнении­кровельных работ (Sikkerhed ved tagarbejde)

Техника безопасности при проведении монтажных и других работ с применением строительных лесов (Sikkerhed ved opstilling og arbejde fra stilladser)

Техника безопасности при работе в зданиях с материалами, содержащими олихлорбифенил (Sikkerhed, når der er PCB i bygningen)

Техника безопасности при работе на лестницах (Sikkerhed ved stigearbejde)

Сигналы для работы с кранами (Tegngivning ved kranarbejde)

Overblik over information på de enkelte sprog

 Regler, tilsyn og selvbetjening

Titel/Sprog DK  DE EN ES IT LI PL PT RO RU
Arbejdspladsvurdering (APV)  x  x  x      x  x      
Anmeldelse til registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x
Udvalgte selvbetjeningsløsninger  x    x  x  x  x    x  x  x
Tag over hovedet  x  x  x    x  x  x    x  x
Tilsyn med udenlandske virksomheder  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x

Sikkerhed inden for bygge- og anlægsbranchen

Titiel/Sprog DK  DE EN ES IT LI PL PT RO RU
Beskyt jer med personlige værnemidler  x  x x    x  x  x    x  x
Sikkerhed, når der er PCB i bygningen  x  x x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved arbejde med asbest  x  x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved arbejde på stiger  x  x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved gravearbejde  x  x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved nedrivning  x  x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved opstilling og arbejde fra stilladser  x  x    x  x  x    x  x
Sikkerhed ved tagarbejde  x  x    x  x  x    x  x
Tag ingen chancer med din sikkerhed på byggepladsen  x  x  x  x  x  x  x    
Tegngivning ved kranarbejde  x  x    x  x  x    x  x

 Risiko for fald og snublen, faktaark

Branche/Sprog DK DE EN ES IT LI PL PT RO RU
El-virksomhed  x  x  x        x      
Murervirksomhed  x  x  x        x      
Transport af gods  x  x  x        x      
Tømrervirksomhed  x  x  x        x      
VVS-virksomhed  x  x  x        x