Spring over hovedmenu

Har du spørgsmål om arbejdsmiljø?

Hvis en udenlandsk virksomhed eller en udstationeret arbejdstager skal arbejde i Danmark, kan der dukke mange spørgsmål op, bl.a. om arbejdsmiljø. På denne side kan du læse, hvad Arbejdstilsynet, som er den danske myndighed på området, kan og ikke kan hjælpe dig med.

Arbejdstilsynet er forbindelseskontor og koordinerer arbejdet med at informere udenlandske arbejdsgivere og lønmodtagere om reglerne for udstationering til Danmark. Derudover er det især spørgsmål om arbejdsmiljø, som Call Centret kan hjælpe med.

Dette kan Arbejdstilsynet hjælpe dig med

Arbejdstilsynet kan svare på spørgsmål inden for hele det arbejdsmiljøfaglige område. Det kan fx være inden for kemi, psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af ulykker og ergonomisk arbejdsmiljø. Du kan også ringe til Arbejdstilsynet og klage, hvis du har mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Alle spørgsmål besvares som udgangspunkt med det samme. Hvis dit spørgsmål er kompliceret, kan Arbejdstilsynet have brug for at undersøge det nærmere og så vende tilbage med et svar til dig.

Hvis virksomheden har en konkret sag med Arbejdstilsynet, kan du komme til at snakke med den tilsynsførende eller den jurist, der behandler sagen.

Kontaktinformation til andre myndigheder

Her kan du se, hvor du kan henvende dig med de spørgsmål, som Arbejdstilsynet ikke kan svare på:

  • Vurdering af brandmæssige foranstaltninger: Beredskabsstyrelsen - tlf. 45 90 60 00
  • Bygningers elinstallationer/elværktøj: Sikkerhedsstyrelsen - tlf. 33 73 20 00
  • Kriminalitet og trafik: Politiet - tlf. 33 14 88 88
  • Udenlandske erhvervsforhold: Erhvervsstyrelsen - tlf. 35 29 10 00
  • Standardisering: Dansk Standard - tlf. 39 96 61 01

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk