Spring over hovedmenu

Anmeld en arbejdsulykke

Når en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke i Danmark, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til de danske myndigheder.

Virksomheder med dansk CVR-nummer skal anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Adgang til EASY kræver NemID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY.

Anmeld en arbejdsulykke med dansk CVR-nummer (virk.dk)

En udenlandsk virksomhed, der ikke har et dansk CVR-nummer, kan anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang til EASY, som findes på virk.dk. Her skal virksomheden bruge sit RUT-nummer, dvs. det nummer den fik ved anmeldelsen til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Anmeld en arbejdsulykke som virksomhed med RUT-nummer (virk.dk)

Hvis virksomheden hverken har CVR- eller RUT-nummer, kan virksomheden eller den tilskadekomne anmelde ulykken på papir. Blanketten til anmeldelsen findes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeld en arbejdsulykke via formular (aes.dk)

Virksomheder, der arbejder med offshore olie og gasaktiviteter har også pligt til at anmelde nærvedhændelser og skader på anlæg og installationer.

Anmeldelse af ulykker og nærvedhændelser - offshore olie- og gasaktiviteter

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke:

  • hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven.
  • hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter ulykkesdagen.
  • hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring


Telefontid:

Mandag 9 - 15
Tirsdag til fredag 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk