Spring over hovedmenu

Meld tilbage på et påbud eller forbud

En virksomhed, som får et påbud eller et forbud af Arbejdstilsynet, skal inden for den fastsatte frist melde tilbage til Arbejdstilsynet og beskrive, hvordan den har løst problemet.

Alle virksomheder, der får et påbud eller et forbud af Arbejdstilsynet, har pligt til at melde tilbage til Arbejdstilsynet og beskrive, hvordan den har løst det problem, der udløste afgørelsen.

Meld tilbage som udenlandsk virksomhed

Udenlandske virksomheder, som ikke er etableret i Danmark, skal sende deres tilbagemelding til Arbejdstilsynet i et brev eller via e-mail.

I kan med fordel bruge den blanket, som følger med afgørelsen. Blanketten er allerede udfyldt med de fleste af de oplysninger, som Arbejdstilsynet har brug for.

Blanketten skal underskrives af ledelsen og en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten bekræfter med sin underskrift, at de relevante medarbejdere er informeret om, hvordan I har efterkommet påbuddet.

Hvis I vælger at melde tilbage i e-mail, skal den indeholde følgende oplysninger:

  • Sagsnummer og navn på virksomheden
  • En beskrivelse eller et foto af, hvordan I har løst arbejdsmiljøproblemet
  • Oplysning om, at arbejdsmiljørepræsentanten er informeret om påbuddet og løsningen af det.

Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet på baggrund af jeres beskrivelse eller fotos kan vurdere, om det, I har gjort for at efterkomme påbuddet, har løst problemerne på en tilfredsstillende måde.

Blanketten eller e-mailen skal – inden fristens udløb – sendes til: at@at.dk

Fristen afhænger af, hvilken type påbud I har fået og fremgår af afgørelsen.

Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende

Virksomheder med dansk CVR-nummer

For virksomheder med dansk CVR-nummer er det obligatorisk at bruge Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning til al kommunikation om konkrete sager. Det gælder, uanset om virksomheden vil søge om fristforlængelse, melde tilbage eller klage over en afgørelse.

Meld tilbage til Arbejdstilsynet (med dansk CVR-nummer)

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 08-07-2024