Spring over hovedmenu

Sundhed og sikkerhed

Hvis du er udstationeret til Danmark, har du samme ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø som danske borgere. På siderne herunder kan du blandt andet læse om de danske arbejdsmiljøregler, om arbejdsgiverens forpligtelser, Arbejdstilsynets rolle og anmeldelse af arbejdsskader.