Spring over hovedmenu

Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn?

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder i Danmark for at sikre, at de ansatte har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Der er flere forskellige typer af tilsyn, hvor nogle af dem har fokus på et afgrænset arbejdsmiljøproblem, mens andre gennemgår en større del af virksomhedens arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet fører både tilsyn med danske og udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark. Blandt de udenlandske tæller også offshore anlæg.

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder i Danmark overholder den danske arbejdsmiljølovgivning, og at de er anmeldt korrekt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Tilsynsbesøgene gennemføres på samme måde som i danske virksomheder, og der bruges samme reaktionstyper.

I samarbejde med Skattestyrelsen og politiet gennemfører Arbejdstilsynet også en række landsdækkende og lokale uvarslede aktioner, hvor arbejdspladserne tjekkes. På aktionerne kontrollerer Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet forholdene på virksomheder i forskellige brancher over hele landet.

Arbejdstilsynet ser især på, om arbejdsmiljøet er sundt og sikkert samt om de udenlandske virksomheder er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Skattestyrelsen kontrollerer bl.a. skatte- og momsforhold, mens politiet fx undersøger, om udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse. Kontrolaktionerne kan også omfatte mindre bygge- og anlægsopgaver i villakvarterer og på andre lokaliteter.

Mellem aktionerne gennemfører de tre myndigheder opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, som myndighederne er stødt på eller har fået kendskab til gennem anmeldelser.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Tilsyn med offshoreanlæg

Arbejdstilsynet fører også sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn med arbejde, der udføres på offshoreanlæg.

Tilsynet fokuserer på, hvordan selskaberne selv fører kontrol med risikofaktorerne gennem deres ledelsessystem for sikkerhed og sundhed. Ledelsessystemet skal sikre og dokumentere, at krav er opfyldt, og at arbejdets udførelse og indretning af anlæg og arbejdspladser sker, så der er mindst mulig risiko for personer og værdier. Tilsynet tilpasses de konkrete forhold og kan både dække generelle forhold eller have et særligt fokusområde.

Tilsyn med offshore

Hvordan foregår tilsynet på en virksomhed?

Arbejdstilsynet har ret til at komme ind på en virksomhed eller et arbejdssted uden en retskendelse. Det indebærer, at virksomheden skal give Arbejdstilsynet adgang, selv om det er til gene for arbejdet. Tilsynet gennemføres af en tilsynsførende. Den tilsynsførende er en myndighedsperson, der har en bred faglig kompetence på arbejdsmiljøområdet. Den tilsynsførende skal vise legitimation.

På tilsynet går den tilsynsførende rundt på virksomheden og vurderer, om arbejdsmiljøet er i orden. Der ses fx på virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats, ergonomi, støj og risikoen for ulykker. Den tilsynsførende har ret til at tale med alle medarbejdere og har også ret til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at tage fotos af arbejdssituationer på virksomheden.

Virksomheden skal være indstillet på at afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende.

Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder

Hvis det på tilsynet konstateres, at virksomheden ikke overholder reglerne om arbejdsmiljø, vil Arbejdstilsynet pålægge virksomheden at bringe forholdene i orden. Arbejdstilsynet har en række forskellige reaktionsmuligheder, bl.a. afgørelser og vejledninger. Ved grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven kan Arbejdstilsynet indlede en straffesag. Hvis arbejdsmiljøforholdene er i orden, afsluttes kontrollen, når tilsynet er slut.

Læs mere om reaktioner og klagemuligheder

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk