Spring over hovedmenu

Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal overholde de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat. For at de danske myndigheder skal kunne føre tilsyn med dem, skal de anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis jeres udenlandske virksomhed midlertidigt skal udføre arbejde i Danmark, skal I anmelde virksomheden og jeres opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder også virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet. 

Hvordan skal I anmelde til RUT?

I skal anmelde jeres virksomhed og opgaver til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) digitalt via virk.dk. Det er ikke muligt at anmelde på papir. Det er ikke nødvendigt med digital ID eller digital signatur. Anmeldelsen kan foretages på engelsk, tysk, polsk og dansk.

Anmeld jeres virksomhed til RUT

Når I har anmeldt jer til RUT, vil I modtage en kvittering, som indeholder et RUT-nummer. Det skal I bruge, når I kontakter de danske myndigheder.

Vejtransport kræver en udstationeringserklæring

Udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotage med gods, vejdelen af kombineret transport eller buscabotage i Danmark, skal registrere deres kørsler med en udstationeringserklæring.

Portalen for Vejtransport: udstationeringserklæringerLæs mere om international godskørsel hos Færdselsstyrelsen

Dokumentation til hvervgiver for anmeldelse

Hvis I udfører arbejde inden for bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal I over for hvervgiver kunne dokumentere, at I har anmeldt jer til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Dokumentationen kan være den kvittering, I fik, da I anmeldte jer til RUT.

Hvervgiveren, er den person eller det firma, som I har aftalt en arbejdsopgave for.

Hvad skal I anmelde til RUT?

Når I skal anmelde til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), skal I oplyse følgende:

Virksomheder med ansatte:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Kontaktperson for virksomheden
 • Virksomhedens branchekode
 • Identitet på de udstationerede lønmodtagere og udstationeringens varighed
 • Eventuel momsregistrering i hjemlandet
 • Forhold omkring social sikring i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om
 • CVR-nummeret på tjenesteydelsens danske hvervgiver, med mindre hvervgiver er en privatperson.

Selvstændige uden ansatte:

Selvstændige uden ansatte skal kun anmelde sig i RUT, hvis de leverer tjenesteydelser inden for brancherne bygge- og anlægsvirksomhed eller installation og reparation af maskiner og udstyr.

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven
 • Sted, hvor arbejdsopgaven udføres
 • Virksomhedens branchekode
 • Eventuel momsregistrering i hjemlandet
 • CVR-nummeret på tjenesteydelsens danske hvervgiver, med mindre hvervgiver er en privatperson.

Hvem er den danske hvervgiver for arbejdet?

Den danske hvervgiver er den danske virksomhed eller privatperson, som får leveret tjenesteydelsen eller som arbejdet bliver udført for i Danmark.

Hvis der er flere danske virksomheder i leverandørkæden, er den danske hvervgiver den første danske virksomhed i leverandørkæden.

Hvornår skal I anmelde til RUT?

I skal have anmeldt jer til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), når arbejdet i Danmark begynder. Hvis der sker ændringer i det, I har anmeldt, skal I senest den første arbejdsdag, efter at ændringerne er trådt i kraft, anmelde det til RUT.

Før I kan anmelde midlertidige arbejdsopgaver, skal I oprette en brugerkonto i RUT. Når den er oprettet, kan I genbruge den, hver gang I skal anmelde nye arbejdsopgaver eller ændre i allerede anmeldte oplysninger.

Risiko for bøde

I har pligt til at anmelde jeres opgaver eller ændringer i forbindelse med opgaver til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis I anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger, kan I blive straffet med en bøde. Hvis I ikke anmelder opgaver til RUT, kan Arbejdstilsynet give jeres virksomhed en bøde på 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet. Hvis I gentagne gange undlader at anmelde opgaver til RUT, kan I få en bøde på 20.000 kroner.

Den yderste konsekvens af, at I undlader at anmelde en konkret opgave til RUT, kan være, at jeres virksomhed bliver pålagt daglige bøder, indtil I anmelder opgaven til RUT.

Callcenter service for udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har en særlig callcenter service for udenlandske virksomheder. Den kan både vejlede dig om de danske regler for sundhed og sikkerhed og om reglerne for anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Læs venligst vores spørgsmål og svar om RUT herunder, før du ringer:

Spørgsmål og svar om RUT

Telefon: +45 70 12 12 88. Tryk 9 for engelsk

Har du spørgsmål om reglerne for anmeldelse?

Kontakt Arbejdstilsynets callcenter for udenlandske virksomheder

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 – 14

+ 45 70 12 12 88. Tryk 9 for engelsk

at@at.dk

 

Har du praktiske spørgsmål til anmeldelsen?

Kontakt RUT Support hos Erhvervsstyrelsen

Telefontid:
Mandag – torsdag: 8.30 – 18
Fredag: 8 – 14

+45 72 20 00 36. Tryk 9 for engelsk

rut@erst.dk