Opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Danmark

Før du kan begynde at arbejde i Danmark som udstationeret arbejdstager, skal du undersøge, om du har brug for en opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Det afhænger af, hvor du kommer fra.

Hvis du er statsborger i Norden, kan du frit bo og arbejde i Danmark.

Hvis du er borger i et EU- eller EØS-land eller Schweiz, kan du starte med ar arbejde og herefter ansøge om et registreringsbevis hos Statsforvaltningen, eventuelt via International Citizen Service.

Hvis du er borger i et land, som ligger uden for EU og EØS, men er udstationeret af en virksomhed fra et EU-land, skal du kontakte Statsforvaltningen for yderligere information.

Hvis du er borger i et land, som ligger uden for EU og EØS, og ikke er omfattet af udstationeringsreglerne, skal du søge om opholds- og arbejdstilladelse, før du begynder at arbejde i Danmark. Du kan finde flere oplysninger om opholds- og arbejdstilladelser på udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk.

Har du brug for en opholds- og arbejdstilladelse?

Herunder finder du links til mere information om de regler, der gælder for forskellige grupper.

Borgere fra EU- og EØS-lande

Borgere fra EU-, EØS-landene eller Schweiz kan opholde sig og arbejde i Danmark efter særlige regler.
Læs mere

Borgere fra øvrige lande

Tredjelandsstatsborgere skal altid søge om opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark.
Læs mere

Borgere fra Norden

Statsborgere fra de nordiske lande kan frit arbejde i Danmark. De behøver ingen arbejdstilladelse.

Læs mere

Permanent ophold

Hvis du ønsker at bosætte dig fast i Danmark, skal du opfylde en række betingelser.

Læs mere

Hjælp til papirarbejdet

Som udenlandsk arbejdstager kan du få hjælp til papirarbejdet. Det kan du få hos International Citizen Service i henholdsvis Aalborg, Aarhus, København og Odense. I International Citizen Service er alle myndigheder samlet under ét tag. Her kan du også få personlig vejledning og nyttig information.

Læs mere om International Citizen Service

Oversigt over EU og EØS-lande

Azorerne
Balearerne
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana

Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen

Portugal
Reunion
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne