Spring over hovedmenu

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Udstationerede arbejdstagere, der skal arbejde midlertidigt i Danmark, skal have de nødvendige kvalifikationer for at udføre deres arbejde. Nogle udenlandske kvalifikationer skal godkendes af Arbejdstilsynet, andre skal arbejdsgiveren sikre sig er til stede.

De erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet kan være uddannelse og erhvervserfaring inden for de arbejdsopgaver eller det erhverv, der skal arbejdes med i Danmark.

Bemærk, at der er andre lovregulerede erhverv i Danmark, end dem som Arbejdstilsynet er ansvarlig for. Det gælder fx fag som elektriker og kabelinstallatør. Udtømmende liste over de lovregulerede erhverv, som findes i Danmark

Hvis kvalifikationerne stammer fra EU- eller EØS-lande

Hvis du er udstationeret for at arbejde midlertidigt i Danmark, og dine kvalifikationer stammer fra et EU- eller EØS-land eller Schweiz, skal de anerkendes af Arbejdstilsynet, inden du går i gang med arbejdet. Det gælder, hvis du skal:

 • Arbejde med indvendig nedrivning af asbest
 • Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.
 • Arbejde med svejsning
 • Arbejde med opstilling eller nedtagning af stilladser højere end 3 meter.(Fritstående rulle- og bukkestilladser er undtaget).

Eller arbejde som:

 • Fører af teleskoplæsser
 • Fører af gaffeltruck
 • Fører af kraner (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 30 tons meter)
 • Kedelpasser
 • Kølemontør.

Arbejde, som ikke kræver Arbejdstilsynets anerkendelse

Hvis du skal arbejde med følgende arbejdsopgaver, kræver det ikke anerkendelse hos Arbejdstilsynet, men det er din arbejdsgivers ansvar, at du har de nødvendige kvalifikationer:

 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med opstilling af bukke- og rullestilladser
 • Arbejde som kranfører (på nær mobilkraner, tårnkraner og kraner over 30 tons monteret på lastbil)
 • Arbejde som fører af gaffelstabler
 • Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.
 • Hvis kvalifikationerne ikke stammer fra EU- eller EØS-lande

Hvis du er udstationeret for at arbejde i Danmark, og dine kvalifikationer stammer fra andre lande end et EU- eller EØS-land eller Schweiz, skal de anerkendes af Arbejdstilsynet, inden du går i gang med arbejdet. Det gælder, hvis du skal:

 • Arbejde med indvendig nedrivning af asbest
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med svejsning
 • Arbejde på naturgasanlæg
 • Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.

Eller arbejde som:

 • Kedelpasser
 • Kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller
 • Koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Ved fast arbejde i Danmark

Hvis du skal arbejde fast i Danmark, skal du altid søge Arbejdstilsynet om anerkendelse af dine kvalifikationer, inden du må gå i gang med dit arbejde. Det gælder uanset, hvilke arbejdsopgaver du skal udføre, og hvilke lande du har dine kvalifikationer fra.

Sådan ansøger du om anerkendelse hos Arbejdstilsynet

Husk, at du skal søge om anerkendelse i god tid, inden arbejdet går i gang.

Du skal bruge denne formular til at søge om anerkendelse.

Ansøg om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EU og EØS-lande

Azorerne
Balearerne
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana

Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen

Portugal
Reunion
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk