Spring over hovedmenu

Dine rettigheder som udstationeret lønmodtager

Hvis du er udstationeret til arbejde i Danmark, og din arbejdsgiver er en udenlandsk virksomhed, der midlertidigt leverer en tjenesteydelse i Danmark, er du omfattet af udstationeringsloven.

Som udstationeret lønmodtager har du ligesom danske borgere ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Du er også omfattet af danske regler om ligebehandling og ligeløn, forskelsbehandling og visse regler om arbejdstid. Du er som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i dit hjemland, men er sikret de minimumsregler, der følger af den danske ferielov.

Hvad er en udstationeret lønmodtager? Og hvad er udstationering?

En udstationeret lønmodtager er en ansat, der sædvanligvis arbejder i et andet land, og som er sendt til Danmark for at arbejde i en begrænset periode.
En udenlandsk virksomhed har udstationeret lønmodtagere til Danmark i følgende situationer:

  • Virksomheden har sendt en ansat til Danmark for at levere en tjenesteydelse til en modtager i Danmark, fx en virksomhed eller en privatperson.
  • Virksomheden har i sin egenskab af vikarbureau eller lignende stillet en ansat til rådighed for en brugervirksomhed i Danmark.
  • Virksomheden har sendt en ansat til Danmark for at arbejde for en virksomhed, der er en del af samme koncern eller som på lignende måde har tilknytning til den udstationerende virksomhed.

Det er en betingelse for at være omfattet af udstationeringsloven, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem den ansatte og den virksomhed, der foretager udstationeringen, eller som stiller den ansatte til rådighed for den udstationerende virksomhed.

En anden betingelse for at være omfattet af udstationeringsloven er, at den virksomhed, der foretager udstationeringen, reelt skal være etableret i hjemlandet, hvilket vil sige, at virksomheden skal have væsentlige aktiviteter i hjemlandet.

Dine rettigheder som udstationeret lønmodtager

Det fremgår af udstationeringsloven, at lønmodtagere, der er udstationeret i Danmark af en udenlandsk virksomhed, er omfattet af følgende lovgivning:

Udstationeringsloven beskytter også en udstationeret lønmodtager mod ugunstig behandling fra arbejdsgiveren og sikrer, at den udstationerede lønmodtager kan rejse en sag i Danmark om hans eller hendes rettigheder som udstationeret.

Minimumsløn?

I Danmark er der ingen lovbestemt minimumsløn. Løn er primært fastsat i kollektive overenskomster. Det anbefales derfor, at virksomheder, der udstationerer lønmodtagere i Danmark, kontakter arbejdsmarkedets parter for information om lønvilkår.

Læs mere om løn og arbejdstid i Danmark

Udstationeringsloven sikrer dine rettigheder

Udstationeringsloven gennemfører EU’s udstationeringsdirektiv i Danmark. Formålet med direktivet er at sikre fair konkurrence, og at lønmodtagernes rettigheder respekteres ved udstationering i en anden medlemsstat.

Direktivet sikrer, at lønmodtagere, der udstationeres i et land, der er medlem af EU eller EØS-samarbejdet, sikres en række af de arbejdsvilkår, der gælder i det land, de er udstationeret til.

Udstationeringsloven gennemfører desuden EU’s håndhævelsesdirektiv i Danmark. Håndhævelsesdirektivet har til formål at sikre en bedre håndhævelse af rettighederne i udstationeringsdirektivet og at hindre misbrug og omgåelse.

Læs udstationeringsloven her

EU og EØS-lande

Azorerne
Balearerne
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana

Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen

Portugal
Reunion
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne

De danske hovedorganisationer

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail:
da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail:
fh@fho.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Beskæftigelsesministeriet
Telefontid
Mandag til torsdag 8.30 - 16.00
Fredag 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk