Spring over hovedmenu

Lønforhold for udstationerede chauffører

Udenlandske vognmænd, som udfører cabotagekørsel og den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport i Danmark skal aflønne de udstationerede chauffører med en minimumstimesats.

Minimumstimesatsen er fastsat på baggrund af lønbestemmelser i de landsdækkende overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative parter på arbejdsmarkedet i Danmark.

Minimumstimesatser fra 1. januar 2024

Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, udgør 180,47 kroner pr time.

Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør 185,33 kr. pr. time.

Minimumstimesatsen vil blive reguleret igen i marts 2024 da satsreguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i de mest repræsentative overenskomster.

Hvad består minimumstimesatsen af?

De lønelementer, der indgår i beregningen udgør samlet set det minimum en dansk arbejdsgiver skal betale en chauffør i en sammenlignelig situation

Minimumstimesatsen indeholder universelle lønelementer, som betales, uanset hvornår på døgnet og ugen, timerne ligger. Lønelementerne består af grundløn, chaufførtillæg, særlig opsparing og fridagsopsparing.

Genetillæg som udløses i forbindelse med arbejde på ubekvemme tidspunkter, eksportarbejde, sygdom, barsel, over-, nat og helligdagsarbejde samt særlige personlige kvalifikationstillæg indgår ikke, da disse elementer udbetales ved særlige omstændigheder.

Overenskomster

Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel mv. (pdf, Færdselsstyrelsen)Transport- og logistikoverenskomst (Dansk Industri)

Har du spørgsmål?

Kontakt Færdselsstyrelsen

Telefontid:
Mandag: 9.00 - 14.00
Tirsdag: 9.00 - 14.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 – 13.00

+45 72 21 88 99
E-mail: info@fstyr.dk

Sidst opdateret: 01-01-2024