Spring over hovedmenu

Ferieregler

Som udstationeret lønmodtager i Danmark er du som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i dit hjemland. Du har som minimum de rettigheder, der følger af den danske ferielov. Det betyder, at det er de danske regler, der gælder, hvis dit hjemlands ferieregler er mindre gunstige.

Feriereglerne findes i ferieloven og gælder for stort set alle lønmodtagere med få undtagelser, bl.a. for ansatte i landbruget. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvor meget ferie har man ret til?

En lønmodtager har ret til 25 dages ferie i ferieåret, svarende til 5 uger – uanset om lønmodtageren har optjent ferie med eller uden løn eller feriepenge. Har lønmodtageren ikke optjent ret til betalt ferie, har denne stadig ret til at afholde ferie uden løn eller feriepenge.

Hvornår kan man holde ferien?

Hovedferien - 3 ugers ferie - gives i sammenhæng, og lønmodtageren har ret til at afholde denne ferie i perioden 1. maj til 30. september.

Øvrig ferie - 2 ugers ferie - skal gives i sammenhæng af mindst 5 dage ad gangen. Det er arbejdsgiveren, der fastsætter, hvornår ferien skal afholdes, men efter forhandling med lønmodtageren. Dog skal lønmodtagerens ønske så vidt muligt efterkommes.

Hvis arbejdsgiveren bestemmer, hvornår ferien skal afholdes, skal hovedferien varsles senest 3 måneder før, den skal afholdes, og øvrig ferie senest 1 måned før.

Hvor meget betalt ferie optjener man?

En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Optjeningsåret er et kalenderår. Ferie skal afholdes i ferieåret, som er fra den 1. maj til den 30. april.

Det er uden betydning for optjeningen af feriedage, om lønmodtageren er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget.

Får man løn eller feriepenge for feriedagene?

Betaling for de optjente feriedage kan enten være den sædvanlige løn eller feriepenge.

Lønmodtagere, der er ansat tidsbegrænset, og som har ret til fuld løn på helligdage og sygedage, har ret til løn under ferie. Lønnen under ferie er den sædvanlige løn på ferietidspunktet. Udover den sædvanlige løn får disse lønmodtagere også et ferietillæg udbetalt. Ferietillægget er 1 procent af lønnen i optjeningsåret.

Lønmodtagere ansat på timebasis, får feriepenge, der svarer til 12,5 procent af optjeningsårets løn.

Er du er ansat i landbruget?

Hvis du er ansat i landbruget, gælder der nogle undtagelser til ferieloven. De gælder, hvis du får løn for at udføre husligt arbejde eller landbrugsarbejde og får enten kost og logi eller kost alene hos arbejdsgiveren som en del af lønnen.

En undtagelse går ud på, at du og din arbejdsgiver bl.a. kan aftale, at ferien kan optjenes og afholdes løbende: Du optjener det samme antal feriedage pr. måned som efter hovedreglerne i ferieloven, men du kan afholde dem samtidig med, at du optjener dem. Du kan altså afholde de feriedage, du optjener i august måned, allerede i august.

Sådan en aftale skal dog være indgået skriftligt, inden arbejdet starter, ellers er du omfattet af de almindelige ferieregler.

Har du spørgsmål?

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
+45 72 21 74 02
Alle dage 9-12, undtagen onsdag
star@star.dk