Unikaj potykania się

Upadki, poślizgnięcia lub potknięcia są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków przy pracy. Potknięcia są zwykle bagatelizowane, ale są one przyczyną co 5-go wypadku przy pracy.

Upadki, poślizgnięcia lub potknięcia na tym samym poziomie są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków przy pracy. Wypadki przez poślizgnięcie są często bagatelizowane, ale stanowią one więcej niż jeden na pięć poważnych wypadków w duńskich zakładach pracy.

Wypadki przez poślizgnięcie powodują zazwyczaj złamania kończyn, poważne zwichnięcia, a w niektórych przypadkach urazy głowy.

Często to zwykłe rzeczy przyczyniają się do poślizgnięć, np płyn na podłodze, bałagan, nierówne powierzchnie i dziury w ziemi. Większe ryzyko potknięcia się istnieje podczas chodzenia po schodach, niosąc coś, wchodzenia do i wychodzenia z pojazdów, pośpiechu, gdy oświetlenie jest słabe, lub gdy pracownik jest skoncentrowany na pracy i nie widzi przeszkody.

Najważniejsze instrukcje duńskiej Inspekcji Pracy

Ryzyko upadku na podłogę, Instrukcja Inspekcji Pracy (po angielsku)

Instrukcja dotyczy przyczyn upadków na podłogę, w tym poślizgów i potknięć, jak również, w jaki sposób można zapobiec ryzyku upadków poziomych.

Zapobieganie wypadkom poprzez porządek i schludność, Instrukcja Inspekcji Pracy (po duńskim)

Instrukcja zawiera informacje na temat sposobu zapobiegania wypadkom poprzez porządek i schludność. Instrukcja kładzie również nacisk na wiele obszarach ryzyka, gdzie porządek w miejscu pracy jest szczególnie ważny.

Najważniejsze rozporządzenia

Stałe miejsca pracy – Rozporządzenie 96, 2001, z późniejszymi zmianami (po angielsku)

Roboty budowlane - Rozporządzenie 1516, 2010, z późniejszymi zmianami (po angielsku)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024