O Workplace Denmark

Workplacedenmark.dk jest to duńska strona informująca zagraniczne firmy i pracowników oddelegowanych do pracy o warunkach pracy, zdrowiu i bezpieczeństwie oraz o podatkach w Danii.

Workplacedenmark.dk jest to duńska strona informująca zagraniczne firmy i pracowników oddelegowanych do pracy o warunkach pracy, zdrowiu i bezpieczeństwie oraz o podatkach w Danii.

Informacje na tej stronie pochodzą od Urzędu ds Wypadków przy Pracy, Ministerstwa Pracy, Duńskiego Urzędu Ruchu Drogowego, Urzędu Podatkowego, Agencji Pracy i Rekrutacji oraz od Inspekcji Pracy, która jest odpowiedzialna za tę stronę.

Inspekcja Pracy jest duńskim biurem łącznikowym działającym na podstawie dyrektywy UE o oddelegowaniu i koordynuje pracę poprzez informowanie firm i pracowników o regułach oddelegowania do pracy w Danii.

Komentarze lub propozycje dotyczące strony prosimy nadsyłać na adres
webredaktor@at.dk.

Przeczytaj o wykorzystaniu plików cookie na stronie internetowej


Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)

W wypadku pytań dotyczących środowiska pracy lub reguł oddelegowania do pracy w Danii można skontaktować się z duńską Inspekcją Pracy.

Naciśnij 1 do Call Center Inspekcji Pracy, jeśli masz pytanie dotyczące środowiska pracy.

Naciśnij 9 dla języka angielskiego.

+45 70 12 12 88
Telefon czynny: Poniedziałek - czwartek g. 8-16, piątek g. 8-15.
at@at.dk


Websitet har bidrag fra

Inspekcja Pracy

Departament Zatrudnienia

Agencja Pracy i Rekrutacji

Arbejdsmarkedets ErhvervssikringUrząd ds Wypadków przy Pracy

Færdselsstyrelsen

Duńskiego Urzędu Ruchu Drogowego

Urząd Skarbowy (SKAT)