Reguły dotyczące oddelegowania pracowników

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy zagranicą lub posiadasz firmę, która świadczy usługi w Danii, jesteś zobowiązany do znania i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Czytaj więcej o Twoich prawach i obowiązkach.