Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą, którzy czasowo mają pracować w Danii, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy. Niektóre zagraniczne kwalifikacje muszą być zatwierdzone przez duńską Inspekcją Pracy, natomiast pracodawca musi upewnić się, że pracownik posiada inne, niezbędne kwalifikacje.

Takie kwalifikacje zawodowe nabyte za granicą, które wymagają uznania przez Inspekcję Pracy, to na przykład szkolenia i doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu zawodu, który pracownik będzie wykonywać w Danii.

Należy zauważyć, że w Danii istnieją inne zawody regulowane niż te, które zatwierdza Inspekcja Pracy. Dotyczy to np. elektryka i instalatora kabli.

Pełną listę zawodów regulowanych w Danii można zobaczyć w Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych (wersja angielska).

Jeśli kwalifikacje zostały nabyte w kraju UE lub kraju EOG

Jeśli pracownik oddelegowany do pracy czasowej w Danii posiada kwalifikacje nabyte w kraju UE, kraju EOG, lub w Szwajcarii, wówczas kwalifikacje te muszą być zatwierdzone przed przystąpieniem do pracy przez duńską Inspekcję Pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik będzie:

 • Pracował przy rozbiórce azbestu we wnętrzach
 • Pracował przy kontroli, konserwacji i naprawach wind itp.
 • Pracował przy instalacji i rozbiórce rusztowań na wysokości ponad 3 metry. (Z wyjątkiem wolno stojących rusztowań jezdnych i rusztowań na kozłach).
 • Pracował przy spawaniu.

Lub pracował jako:

 • Operator ładowarki teleskopowej
 • Operator wózka widłowego
 • Operator dźwigu (żurawie samojezdne, żurawie wieżowe i dźwigi kołowe przekraczające 30 tono-metrów)
 • Osoba obsługujący kotły grzewcze
 • Monter urządzeń chłodniczych.

Praca, która nie wymaga zatwierdzenia przez duńską Inspekcję Pracy

Wykonywanie następujących zadań nie wymaga zatwierdzenia przez duńską Inspekcję Pracy, ale obowiązkiem Twojego pracodawcy jest upewnienie się, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje:

 • Praca z materiałami asfaltowymi
 • Praca z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami
 • Praca ze styrenem
 • Praca przy ustawiania rusztowań jezdnych i rusztowań na kozłach
 • Praca jako operator dźwigu (oprócz żurawi samojezdnych, żurawi wieżowych i dźwigów kołowych przekraczających 30 ton)
 • Praca jako operator ładowarek szeregowych
 • Praca jako koordynator ds bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

Jeśli kwalifikacje nie zostały nabyte w kraju UE lub kraju EOG

Jeśli pracownik oddelegowany do pracy w Danii posiada kwalifikacje nabyte w innych krajach niż kraje UE, kraje EOG, lub w Szwajcarii, wówczas kwalifikacje te muszą być zatwierdzone przed przystąpieniem do pracy przez duńską Inspekcję Pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik będzie:

 • Pracował przy rozbiórce azbestu we wnętrzach
 • Pracował z materiałami asfaltowymi
 • Pracował z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami
 • Pracował ze styrenem
 • Pracował przy spawaniu
 • Pracował na stacjach gazu ziemnego
 • Pracował przy kontroli, konserwacji i naprawach wind itp.

Lub pracował jako:

 • Osoba obsługujący kotły grzewcze
 • Operator dźwigów, operator wózków widłowych i operator ładowarek teleskopowych i szeregowych
 • Monter urządzeń chłodniczych
 • Monter rusztowań
 • Koordynator ds bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

Praca na stałe w Danii

Jeśli chcesz pracować na stałe w Danii, należy zawsze przed przystąpieniem do pracy starać się w duńskiej Inspekcji Pracy o uznanie swoich kwalifikacji. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, jaką pracę będziesz wykonywać i w jakim kraju zdobyłeś swoje kwalifikacje zawodowe.

Jak ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych przez duńską Inspekcję Pracy?

Pamiętaj o złożeniu odpowiednich dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem pracy.

Przy ubieganiu się o uznanie kwalifikacji należy użyć tego formularza.

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych (w wersji angielskiej i niemieckiej)

Kraje UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana

Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska

Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie 

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk