Warunki pracy

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą mają zagwarantowane minimalne prawa w zakresie warunków pracy. Zobacz poniżej, które obszary są objęte tymi prawami i przeczytaj o duńskim modelu, który stanowi między innymi, że płace ustalane są często przez układy zbiorowe.