Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownik oddelegowany do pracy w Danii ma takie samo prawo do bezpiecznego środowiska pracy jak duńscy obywatele. Na stronach poniżej można przeczytać o duńskich przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkach pracodawcy, roli duńskiej Inspekcji Pracy i o zawiadamianiu o wypadkach przy pracy.