Zgłoś wypadek przy pracy

W razie gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy w Danii, jego pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wypadku do organów duńskich władz.

Przedsiębiorstwa posiadające numer CVR zgłaszają wypadki przy pracy elektronicznie za pośrednictwem EASY, czyli wspólnego systemu zgłoszeń wypadków przy pracy Ubezpieczenia zawodowego rynku pracy oraz Inspektoratu Pracy.

Dostęp do systemu EASY wymaga duńskiego identyfikatora NemID z podpisem pracodawcy oraz prawem dostępu do EASY.

Zgłoś wypadek przy pracy korzystając z duńskiego nr. CVR (po angielsku)

(Wymganay jest duński identyfikator NemID)

Przedsiębiorstwa zagraniczne nieposiadające duńskiego numeru CVR mogą dokonywać zgłoszeń wypadków przy pracy za pośrednictwem specjalnego dostępu do EASY w portalu virk.dk Należy podać numer RUT, który przedsiębiorstwo otrzymało po zgłoszeniu w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT).

Zgłoś wypadek przy pracy korzystając z nr. RUT (po angielsku)

Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada ani nr. CVR ani RUT, przedsiębiorstwo lub poszkodowany może dokonać zgłoszenia w postaci dokumentu papierowego. Blankiet udostępnia Ubezpieczenie zawodowe rynku pracy.

Zgłoś wypadek przy pracy, korzystając z formularza (po angielsku)

Przedsiębiorstwa wykonujące prace związane z działalnością w dziedzinie ropy i gazu na morzu są także zobowiązane do zgłaszania przypadków zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz uszkodzeń obiektów i instalacji.

Zgłoszenie zdarzeń potencjalnie wypadkowych w ramach działalności w morskim sektorze ropy i gazu (po angielsku)

Kiedy obowiązuje wymóg zgłaszania wypadków przy pracy?

Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wypadku przy pracy, jeśli

  • w wyniku wypadku pracownik nie jest w stanie wykonywać normalnych obowiązków przez 1 dzień lub dłużej, nie licząc dnia, w którym doszło do urazu. Zgodnie z zapisem Kodeksu pracy zgłoszenia należy dokonać w terminie nieprzekraczającym 9 dni od pierwszego dnia nieobecności w pracy.
  • jeśli poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania na mocy Ustawy o ubezpieczeniu od urazów zawodowych (np. odszkodowanie w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty zdolności do pracy). Zgłoszenia należy dokonać w terminie nieprzekraczającym 9 dni od dnia, w którym doszło do wypadku.
  • jeśli poszkodowany nie powrócił do pracy w pełnym wymiarze w okresie 5 tygodni od daty wypadku, co reguluje Ustawa o ubezpieczeniu od urazów zawodowych.

Masz pytania?

Kontakt do Urzędu ds Wypadków przy Pracy
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek - piątek 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk