Przekaż informację zwrotną w sprawie wykonania nakazu lub zakazu

Przedsiębiorstwo, na które Duńska Inspekcja Pracy nałożyła nakaz bądź zakaz, ma obowiązek przesłać w wyznaczonym terminie do Duńskiej Inspekcji Pracy informację zwrotną z opisem, w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwiązało przedmiotowy problem.

Wszystkie przedsiębiorstwa, na które Duńska Inspekcja Pracy nałożyła nakaz bądź zakaz, mają obowiązek przesłać do Duńskiej Inspekcji Pracy informację zwrotną z opisem, w jaki sposób przedsiębiorstwa rozwiązały problem, który spowodował wydanie przez Duńską Inspekcję Pracy decyzji w sprawie nakazu bądź zakazu.

Przekaż informację zwrotną do Duńskiej Inspekcji Pracy jako przedsiębiorstwo zagraniczne

Przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie mają siedziby w Danii, przesyłają informacje zwrotne do Duńskiej Inspekcji Pracy w formie listownej lub pocztą elektroniczną.

W tym celu możesz skorzystać z formularza załączonego do przesłanej decyzji. Formularz został już wstępnie wypełniony większością informacji potrzebnych Duńskiej Inspekcji Pracy.

Formularz musi zostać podpisany przez kierownictwo przedsiębiorstwa i przedstawiciela ds. bhp. Przedstawiciel ds. bhp potwierdza swoim podpisem, że odpowiedni pracownicy zostali poinformowani o sposobie wykonania przez przedsiębiorstwo nałożonego nakazu.

Jeżeli planujesz przesłać informację zwrotną w formie wiadomości mailowej, wiadomość musi zawierać następujące informacje:

  • Numer sprawy i nazwa przedsiębiorstwa
  • Opis lub zdjęcie ilustrujące, w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwiązało problem z zakresu bhp
  • Informacje o tym, że przedstawiciel ds. bhp został poinformowany o nakazie i sposobie rozwiązania problemu.

Istotne znaczenie ma to, żeby Duńska Inspekcja Pracy mogła ocenić na podstawie Twojego opisu lub zdjęć, czy działania podjęte w celu wykonania nakazu rozwiązały problemy w satysfakcjonujący sposób.

Formularz lub wiadomość mailową należy przesłać - przed upływem wyznaczonego terminu - na adres: at@at.dk

Termin zależy od rodzaju nałożonego nakazu i wynika z przesłanej decyzji.

Duńska Inspekcja Pracy może przeprowadzić jedną lub kilka niezapowiedzianych wizyt kontrolnych w przedsiębiorstwie w celu upewnienia się, żeproblemy zostały rozwiązane w satysfakcjonujący sposób

Firmy z duńskim numerem CVR

W związku z przekazywaniem informacji w konkretnych sprawach przedsiębiorstwa posiadające duński numer CVR muszą obowiązkowo korzystać z cyfrowego rozwiązania samoobsługowego udostępnianego przez Duńską Inspekcję Pracy. Rozwiązanie samoobsługowe musi być stosowane w każdym przypadku, bez względu na to, czy przedsiębiorstwo planuje złożyć wniosek o przedłużenie terminu, przekazać informację zwrotną, czy też wnieść odwołanie od decyzji.

Przekaż informację zwrotną do Duńskiej Inspekcji Pracy (Business in Denmark)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 08-07-2024