Podatki i VAT

Firmy zagraniczne i osoby oddelegowane do pracy zagranicą podlegają duńskim przepisom podatkowym. Zapoznaj się z najważniejszymi przepisami.