Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy

Za bezpieczeństwo odpowiada pracodawca, ale również pracownicy ponoszą współodpowiedzialność. Dowiedz się więcej o obowiązkach pracodawcy i o tym, co możesz zrobić sam.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Pracodawca musi między innymi zagwarantować:

 • aby plac budowy był tak urządzony, by nie istniało na nim ryzyko np. upadku z wysokości, potknięcia się i spadnięcia na niższy poziom czy zawalenia się konstrukcji,
 • aby maszyny, rusztowania i inne pomoce techniczne były używane w
  bezpieczny sposób,
 • aby pracownicy nosili kaski, obuwie ochronne i inne środki ochrony
  indywidualnej, gdy praca bez nich nie jest bezpieczna,
 • aby do podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów były używane
  odpowiednie pomoce techniczne,
 • aby pracownicy zostali przeszkoleni i poinstruowani w kwestiach pracy bez
  ryzyka,
 • aby prowadzona był skuteczna kontrola tego, czy pracownicy pracują w sposób bezpieczny i czy postępują zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Obowiązki pracownika na placu dudowy

Obowiązkiem pracownika jest przyczyniać się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placu budowy. Oznacza to między innymi, że:

 • należy informować pracodawcę lub przedstawiciela ds. bhp o wszelkich problemach na placu budowy, których pracownicy nie są w stanie rozwiązać we własnym zakresie,
 • należy stosować wydane środki ochrony indywidualnej,
 • maszyny, rusztowania i inne pomoce techniczne należy stosować zgodnie z instrukcja obsługi (na przykład nie wolno demontować osłon maszyn),
 • należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracodawcy.

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy

Upadki z wysokości

 • Prace na wysokości wolno wykonywać tylko po zapewnieniu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
 • Po drabinach i schodach nie wolno wnosić przedmiotów trzymając ich obiema rękami.
 • Należy unikać bałaganu na placu budowy.

Spadające lub ześlizgujące się prezedmioty

 • Należy uważać na materiały, które mogą się przewrócić, np. pod wpływem wiatru lub uderzenia przez maszynę.
 • Należy zadbać o to, aby używane materiały i narzędzia nie mogły spaść z wysokości – na przykład z rusztowania lub podnośnika – na osoby znajdujące się poniżej.

Wypadki związane z narzędziami

 • Należy zachować ostrożność przy pracy z ręcznymi narzędziami tnącymi i przebijającymi, np. piłami tarczowymi, szlifierkami kątowymi czy nożami.
 • Należy przestrzegać instrukcji obsługi wszystkich używanych narzędzi.

Wypadki związane z podnoszeniem i przenoszeniem

 • Do podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów i maszyn należy zawsze używać odpowiednich pomocy technicznych.
 • Przy podnoszeniu lżejszych ciężarów należy unikać nienaturalnych pozycji ciała i stawania na nierównym podłożu.
 • Nie wolno podnosić ciężarów o nieznanej masie lub środku ciężkości.

Wypadki na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych

 • Przy korzystaniu z wózków jezdniowych, żurawi i innych środków transportu należy dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników.
 • Należy dbać o prawidłowy załadunek materiałów.

Skorzystaj z pomocy Arbejdstilsynet

Jeśli pracodawca narusza przepisy bhp, pracownicy mogą zwrócić się do Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet jest organem nadzorującym warunki pracy na placach budowy w Danii. Arbejdstilsynet przyjmuje zgłoszenia dotyczące wątpliwości w kwestii zachowania bhp w miejscu pracy. Pracownik ma prawo pozostać anonimowy – to znaczy, że ani pracodawca ani współpracownicy nie dowiedzą się, że skontaktował się z Arbejdstilsynet.

Z Arbejdstilsynet można skontaktować się telefonicznie pod numerem 70 12 12 88, pocztą elektroniczną pod adresem at@at.dk lub za pomocą elektronicznego formularza skargi w witrynie www.at.dk/klage.

at@at.dk

at.dk/klage

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024