Spring over hovedmenu

Bezpieczeństwo w branży budowlanej

Branża budowlana charakteryzuje się wysoką frekwencją chorób zawodowych oraz poważnych wypadków przy pracy - szczególnie wśród pracowników zagranicznych. Tak jednak nie musi być. Czytaj tutaj, co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy wspólnie przyczyniali się do zwiększenia bezpieczeństwa w środowiska pracy aby uniknąć wypadków i chorób zawodowych. Pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za środowisko pracy, a pracownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami pracodawcy i używania środków ochrony osobistej, które udostępnia pracodawca.

Wiele upadków i wypadków przy podnoszeniu ciężarów i obsłudze narzędzi

Firmy budowlane mają wysoką częstotliwość wypadków przy pracy w porównaniu z innymi branżami. Najczęstsze wypadki przy pracy w budownictwie, to:

  • Upadki z wysokości, na przykład z dachów, rusztowań i drabin
  • Upadki na śliskich lub nierównych powierzchniach
  • Wypadki przy użyciu narzędzi ręcznych lub maszyn, np pił i szlifierek kątowych
  • Wypadki związane z podnoszeniem ciężarów.

Obowiązki pracodawcy

Wszyscy pracodawcy, którzy prowadzą działalność w Danii, mają obowiązek

  • zapewnienia swoim pracownikom dobrego szkolenia i instrukcji tak, aby praca mogła być wykonywana bezpiecznie.
  • skutecznego monitorowania, czy praca odbywa się w sposób bezpieczny i czy instrukcje są przestrzegane.
  • ustanowienia Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli praca będzie trwała dłużej niż 14 dni i firma zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
  • przygotowania pisemnego przeglądu miejsca pracy we współpracy ze swoimi pracownikami.

Odpowiedzialność i obowiązki dewelopera

Deweloper jest odpowiedzialny za koordynację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, gdy w tym samym czasie na budowie znajduje się więcej niż jedna firma . Dotyczy to np dróg publicznych dojazdowych, wspólnego rusztowania, świateł orientacyjnych, transportu materiałów i magazynów.

Na dużych budowach deweloper musi przeprowadzić zebrania na temat rozruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich firm i przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. W trakcie takiej kontroli deweloper sprawdza wraz z firmami bezpieczeństwo na budowie w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów.

Typowe problemy bezpieczeństwa w budownictwie

Typowe problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w branży budowlanej to wypadki, dźwiganie ciężarów, hałas, substancje chemiczne i kurz.

Aby ułatwić stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, duńska Inspekcja Pracy sporządziła serię broszur na ten temat. Są one zgromadzone tutaj:

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Istnieje wiele zawodów w budownictwie, których pracownik z wykształceniem zdobytym zagranicą nie będzie mógł wykonywać przed uznaniem swoich kwalifikacji przez duńską Inspekcję Pracy. Zawody te, to np praca przy instalacji i rozbiórce rusztowań lub przy rozbiórce azbestu we wnętrzach.

Przeczytaj, jak uzyskać uznanie kwalifikacji i kiedy jest to wymagane

Praca z azbestem wymaga specjalnych środków

Azbest jest w wielu starszych budynkach, na przykład w płytach okładzinowych do ścian, stropach i dachach, w izolacji rur, w wykładzinach podłogowych, at także w specjalistycznych produktach, jak wyloty rur cementowych, rury cementowo-azbestowe do zaopatrzenia w wodę, uszczelniacze i materiały gipsowe.

Mycie ciśnieniowe i mokre piaskowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.

Prace rozbiórkowe i prace przy naprawie i konserwacji, na przykład w budynkach, które posiadają materiały zawierające azbest, a także sprzątanie po tej pracy jest dopuszczalne, jeżeli zostaną podjęte specjalne środki.

Rozbiórka azbestu we wnętrzach może być wykonana przez specjalnie przeszkolony personel.

Zakwaterowanie w Danii: Dach nad głową

Niezależnie od tego, czy to pracodawca, czy deweloper, lub Ty sam szukasz miejsca zakwaterowania, istnieją przepisy regulujące zakwaterowanie podczas pracy w Danii. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy mieszkasz w obozie na placu budowy, w hotelu lub u prywatnego najemcy.

Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowa dla większości firm

Jeżeli pracodawca ma co najmniej pięciu pracowników w miejscu oddelegowania i praca jest wykonywana przez okres co najmniej 14 dni, musi on współpracować w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej o wymaganiach dotyczących Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy

Przegląd miejsca pracy – ważne narzędzie

Przegląd miejsca pracy jest narzędziem firmy do usystematyzowania swojej pracy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Przegląd miejsca pracy służy m.in. do znalezienia i naprawy wszelkich problemów w środowisku pracy.

Inspekcja Pracy nie musi zatwierdzać przeglądu miejsca pracy, ale często nadzoruje ona proces tworzenia przeglądu i sprawdza, czy odpowiada on ustawowym wymaganiom.

Czytaj więcej o wymaganiach w stosunku do przeglądu miejsca pracy

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk