Spring over hovedmenu

Bezpieczeństwo w branży budowlanej

Branża budowlana charakteryzuje się wysoką frekwencją chorób zawodowych oraz poważnych wypadków przy pracy - szczególnie wśród pracowników zagranicznych. Tak jednak nie musi być. Czytaj tutaj, co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Dobrze rozpocznij pracę w Danii

Ryzyko poważnych wypadków i nadwyrężenia fizycznego, np. wskutek dźwigana ciężkich przedmiotów, jest w budownictwie dwa razy większe w porównaniu ze średnią w wszystkich pozostałych branż w Danii. Ryzyko to można jednak znacznie zmniejszyć przestrzegając duńskich przepisów bhp.

Aby to ułatwić, Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet) zebrała szereg materiałów, które za pomocą tekstu i ilustracji ułatwiają zapoznanie się z najważniejszymi zasadami. Za środowisko pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, jednak wkład pracowników również jest nie do przecenienia.

Ważne informacje dla pracodawcy

Wszyscy pracodawcy, którzy prowadzą działalność w Danii, mają obowiązek:

  • zapewnienia swoim pracownikom dobrego szkolenia i instrukcji tak, aby praca mogła być wykonywana bezpiecznie.
  • skutecznego monitorowania, czy praca odbywa się w sposób bezpieczny i czy instrukcje są przestrzegane.
  • ustanowienia Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli praca będzie trwała dłużej niż 14 dni i firma zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
  • przygotowania pisemnego przeglądu miejsca pracy we współpracy ze swoimi pracownikami.
  • zgłaszania władzom wypadków przy pracy.

 

Przepisy

Roboty budowlane. Rozporządzenie, 2010, z późniejszymi zmianami (wersja angielska)

Urządzenie zmieniających się miejsc pracy. Rozporządzenie (wersja angielska)

Urządzenie technicznych środków pomocy. Rozporządzenie, 2008, z późniejszymi zmianami (wersja angielska)

Współpraca w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w tymczasowych lub mobilnych miejscach pracy. Wytyczne (wersja angielska)

Wykorzystanie technicznego sprzętu roboczego. Rozporządzenie, 1992 (wersja angielska)

Zaplecze socjalne w przypadku zmiennych miejsc pracy.Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 1998 (w jęz. duńskim)

Deweloper jest odpowiedzialny za koordynację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, gdy w tym samym czasie na budowie znajduje się więcej niż jedna firma . Dotyczy to np dróg publicznych dojazdowych, wspólnego rusztowania, świateł orientacyjnych, transportu materiałów i magazynów.

Na dużych budowach deweloper musi przeprowadzić zebrania na temat rozruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich firm i przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. W trakcie takiej kontroli deweloper sprawdza wraz z firmami bezpieczeństwo na budowie w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów.

 

Przepisy

Obowiązki kierowników projektów i konsultantów. Rozporządzenie, 2013, (wersja angielska)

Obowiązki klienta. Rozporządzenie, 2013, (wersja angielska)

Jeżeli pracodawca ma co najmniej pięciu pracowników w miejscu oddelegowania i praca jest wykonywana przez okres co najmniej 14 dni, musi on współpracować w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.


Czytaj więcej o wymaganiach dotyczących Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy

Przegląd miejsca pracy jest narzędziem firmy do usystematyzowania swojej pracy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Przegląd miejsca pracy służy m.in. do znalezienia i naprawy wszelkich problemów w środowisku pracy.

Inspekcja Pracy nie musi zatwierdzać przeglądu miejsca pracy, ale często nadzoruje ona proces tworzenia przeglądu i sprawdza, czy odpowiada on ustawowym wymaganiom.


Czytaj więcej o wymaganiach w stosunku do przeglądu miejsca pracy

Ważne informacje dla pracowników

Firmy budowlane mają wysoką częstotliwość wypadków przy pracy w porównaniu z innymi branżami. Najczęstsze wypadki przy pracy w budownictwie, to:

  • Upadki z wysokości, na przykład z dachów, rusztowań i drabin
  • Upadki na śliskich lub nierównych powierzchniach
  • Wypadki przy użyciu narzędzi ręcznych lub maszyn, np pił i szlifierek kątowych
  • Wypadki związane z podnoszeniem ciężarów.

Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy wspólnie przyczyniali się do zwiększenia bezpieczeństwa w środowiska pracy aby uniknąć wypadków i chorób zawodowych. Pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za środowisko pracy, a pracownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami pracodawcy i używania środków ochrony osobistej, które udostępnia pracodawca.

 

Unikaj potykania się

Ocena materiału do podniesienia (narzędzie „Kontrola podnoszenia” w jęz. angielskim)

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy

Niezależnie od tego, czy to pracodawca, czy deweloper, lub Ty sam szukasz miejsca zakwaterowania, istnieją przepisy regulujące zakwaterowanie podczas pracy w Danii. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy mieszkasz w obozie na placu budowy, w hotelu lub u prywatnego najemcy.

Przepisy dot. zakwaterowania

Istnieje wiele zawodów w budownictwie, których pracownik z wykształceniem zdobytym zagranicą nie będzie mógł wykonywać przed uznaniem swoich kwalifikacji przez duńską Inspekcję Pracy. Zawody te, to np praca przy instalacji i rozbiórce rusztowań lub przy rozbiórce azbestu we wnętrzach.

 

Dowiedz się, jak uzyskać uznanie swoich kwalifikacji i kiedy jest to wymagane

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-05-2021