Gormfeltet
Dine rettigheder som udstationeret

Hvis du er udstationeret til Danmark, har du en række rettigheder omkring arbejdsvilkår og arbejdsmiljø

Læs mere
byggearbejdere
Ferieregler for udstationerede:

Som udstationeret er du dækket af feriereglerne i dit hjemland. Dog er du som minimum garanteret de rettigheder, der følger af den danske ferielov

Læs mere
En tilsynsførende fra Arbejdstilsynet
Undgå bøde – husk at anmelde til RUT:

Udenlandske virksomheder har pligt til at anmelde sig til Registret for Udenlandske Virksomheder (RUT). Manglende anmeldelse kan give bøde.

Læs mere
landarbejder høster
Den danske model

Arbejdsmarkedets parter har stor indflydelse på områder som beskæftigelsespolitik samt løn og arbejdsvilkår i Danmark

Læs mere

Anmeld en udenlandsk tjenesteydelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Læs mere

Regler om erhvervsmæssige kvalifikationer

Udstationerede arbejdstagere, der skal arbejde midlertidigt i Danmark, skal have de nødvendige kvalifikationer for at udføre deres arbejde. Nogle udenlandske kvalifikationer skal godkendes af Arbejdstilsynet, i andre tilfælde er det arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at de er til stede.

Læs mere om anerkendelse af kvalifikationer

Anmeld en arbejdsskade

Hvis en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs mere