Zgłoś się do rejestru

Przedsiębiorstwa zagraniczne są zobowiązane do zgłaszania się do Rejestru zagranicznych dostawców usług. Za niedokonanie zgłoszenia może zostać nałożona kara.

Zgłoś wypadek przy pracy

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, jego pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wypadku do organów duńskich władz.

Jak zgłosić wypadek przy pracy

Pracuj bezpiecznie

Czy zamierzasz wykonywać wykopy, prace rozbiórkowe lub prace na wysokości? Przed rozpoczęciem upewnij się, że znasz zasady bezpieczeństwa

Przekaż informację zwrotną

Firma, na które został nałożony nakaz bądź zakaz, ma obowiązek poinformować Arbejdstilsynet, w jaki sposób problem rozwiązany.

Jak przekazać informację zwrotną

Duńskie warunki płacowe

W Danii wynagrodzenia ustala się w ramach zbiorowych układów pracy. Zobacz poziom wynagrodzeń w wybranych branżach.

Model duński

Partnerzy społeczni mają znaczący wpływ na takie dziedziny, jak polityka zatrudnienia oraz płace i warunki pracy w Danii.

Model duński

Informacja telefoniczna dla firm zagranicznych

Czy masz pytania dotyczące duńskich zasad dotyczących BHP? Chcesz się dowiedzieć, w jakich przypadkach należy dokonać zgłoszenia zleceń w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT)? Inspektorat Pracy służy pomocą.

Zadzwoń do nas, od poniedziałku do środa w godz. 8-15, czwartku w godz. 8-18, piątek w godz. 8-14, nr. tel.: 70 12 12 88. Język angielski: przyciśnij 9.

Zasady dla firm działających w Danii

Przeczytaj więcej o swoich prawach i obowiązkach, rejestrze dostawców usług zagranicznych (RUT), wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa itp.

Przeczytaj o zasadach

Zasady i prawa podczas pracy w Danii

W tej ulotce można przeczytać o najważniejszych zasadach i prawach, które należy znać podczas pracy w Danii.

 

Przeczytaj o swoich prawach

Samoobsługa

Serwis „Business in Denmark” to przeznaczony dla zagranicznych przedsiębiorstw cyfrowy punkt dostępu do sektora publicznego. Serwis oferuje kluczowe wskazówki oraz możliwość samoobsługi.

Business in Denmark