Spring over hovedmenu

Forebyg smitte med coronavirus

Krav og anbefalinger fra de danske myndigheder i forhold til vandrende arbejdskraft.

Coronasmitte – vandrende arbejdskraft

Af hensyn til eventuel smitteopsporing af COVID-19 skal udenlandske tjenesteydere føre en liste med kontaktinformation på samtlige medarbejdere, der befinder sig i Danmark.

Hav en opdateret liste over kontaktinformation på medarbejdere i RUT

Generelle retningslinjer for arbejdsgivere med udenlandsk arbejdskraft

  • Instruer udenlandske medarbejdere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger inden de møder op på virksomheden.
  • Gennemgå virksomhedens særlige corona-tiltag med de ansatte, fx placering af hånddesinfektion, deling af værktøj, god afstand i forskellige arbejdssituationer o.l.
  • Brug Sundhedsstyrelsens plakat ’Gode råd - gode vaner’. Den er oversat til flere sprog.
Information og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen (engelsk) Gode råd - god vaner (plakat)