Spring over hovedmenu

Har du spørgsmål om arbejdsmiljø?

Hvis en udenlandsk virksomhed eller en udstationeret arbejdstager skal arbejde i Danmark, kan der dukke mange spørgsmål op, bl.a. om arbejdsmiljø. På denne side kan du læse, hvad Arbejdstilsynet, som er den danske myndighed på området, kan og ikke kan hjælpe dig med.

Arbejdstilsynet er forbindelseskontor og koordinerer arbejdet med at informere udenlandske arbejdsgivere og lønmodtagere om reglerne for udstationering til Danmark. Derudover er det især spørgsmål om arbejdsmiljø, som Call Centret kan hjælpe med.

Callcenter-service for udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har en særlig callcenter service for udenlandske virksomheder. Her kan du få vejledning på engelsk om de danske arbejdsmiljøregler og svar på dine spørgsmål inden for hele det arbejdsmiljøfaglige område. Det kan fx være inden for kemi, psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af ulykker og ergonomisk arbejdsmiljø.

Alle spørgsmål besvares som udgangspunkt med det samme. Hvis dit spørgsmål er kompliceret, kan Arbejdstilsynet have brug for at undersøge det nærmere og vende tilbage med et svar til dig.

Arbejdstilsynets callcenter kan også vejlede dig om reglerne for anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Læs gerne de hyppigst stillede spørgsmål herunder, før du ringer:

Spørgsmål og svar om RUT

Du kan klage over arbejdsmiljø

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne, herunder hvis du selv eller en kollega bliver udsat for mobning eller seksuel chikane.

Du har ret til at være anonym og vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling.

En klage over dårlige arbejdsmiljøforhold medfører ikke automatisk et tilsynsbesøg, da det afhænger af en konkret vurdering ved hver enkelt henvendelse. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg.

Hvordan klager du?

Du kan klage over arbejdsmiljøet ved at udfylde en klageformular eller ringe til Arbejdstilsynets Call Center.

Klag over dit arbejdsmiljø (formular på dansk)Klag over krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane (formular på dansk)Klag over arbejdsmiljø inden for offshore olie og gas (formular på dansk)

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på telefon 70 12 12 88.

Formularerne findes kun på dansk, og udlændinge har mulighed for at klage via e-mail:
E-mail: at@at.dk

Kontaktinformation til andre myndigheder

Her kan du se, hvor du kan henvende dig med de spørgsmål, som Arbejdstilsynet ikke kan svare på:

Vurdering af brandmæssige foranstaltninger
Beredskabsstyrelsen - tlf. 45 90 60 00

Bygningers elinstallationer/elværktøj
Sikkerhedsstyrelsen - tlf. 33 73 20 00

Kriminalitet og trafik
Politiet - tlf. 33 14 88 88

Udenlandske erhvervsforhold
Erhvervsstyrelsen - tlf. 35 29 10 00

Standardisering 
Dansk Standard - tlf. 39 96 61 01

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynets callcenter for udenlandske virksomheder
Telefontid
Mandag - onsdag: 8 - 15
Torsdag: 8 - 18
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk