Spring over hovedmenu

Arbejdsskader - dine rettigheder som medarbejder

Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Desuden skal din skade anerkendes som arbejdsskade, for at du kan få erstatning.

Hvis du kommer til skade på dit arbejde, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. I de fleste tilfælde vil din arbejdsgiver eller læge anmelde skaden, men der kan være situationer, hvor du selv må anmelde skaden.

Hvad er en arbejdsskade?

Der skelnes mellem to former for arbejdsskader:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som skyldes en hændelse eller påvirkning på arbejdet, som sker pludseligt eller inden for 5 dage. Eksempel: Din finger bliver skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der er forårsaget af arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan opstå på grund af en påvirkning, som sker over kortere eller længere tid. Eksempel: Din hørelse er forringet efter flere års arbejde i et støjende arbejdsmiljø.

Hvem anmelder en arbejdsskade?

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis du kommer ud for en ulykke, mens du er på arbejde. Hvis der er mistanke om en erhvervssygdom, skal du gå til din læge, som vil foretage anmeldelsen. Du kan også selv anmelde en arbejdsulykke ved at kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Særlige omstændigheder, hvor ansatte kan anmelde en arbejdsulykke

Der kan være tilfælde, hvor en ansat, fx en udstationeret medarbejder, selv må indberette en arbejdsulykke. Det gælder for eksempel:

  • Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde arbejdsulykken
  • Hvis arbejdsgiveren ikke længere eksisterer
  • Hvis arbejdsgiveren er gået fallit.

Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen

Hvis du er medlem af en fagforening, kan den anmelde arbejdsulykken digitalt på dine vegne.

Når en arbejdsskade er anmeldt, vil du modtage en kvittering. Hvis du ikke får nogen kvittering, bedes du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, din arbejdsgiver eller din læge for at sikre dig, at anmeldelsen er blevet indsendt.

Anerkendelse af en arbejdsskade

For at du kan få erstatning eller anden kompensation, skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. For at få en ulykke eller erhvervssygdom anerkendt skal flere krav være opfyldt. De to hovedkrav er:

  • Skaden skete, mens du arbejdede for en arbejdsgiver i Danmark.
  • Skaden skete på grund af dit arbejde eller dine arbejdsforhold.

Sådan vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring din anmeldelse

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager din anmeldelse, vurderer sagsbehandlerne, om sagen skal behandles som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Derefter indsamler de den information, som er nødvendig for at kunne træffe en afgørelse. Som hovedregel har de brug for oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og din læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsagen til skaden.

De kan også indhente oplysninger fra andre vidner til hændelsen eller påvirkningen.

Afgørelse og kompensation

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilstrækkelige oplysninger, træffer sagsbehandlerne som regel en samlet afgørelse.

I afgørelsen forklarer de, om de har anerkendt din skade som en arbejdsskade, og om din skade giver dig ret til at få godtgørelse for mén eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen. Proceduren er beskrevet i brevet med afgørelsen.

Din arbejdsgivers forsikringsselskab har også mulighed for at klage.

Genoptagelse af din sag

Du kan bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage din sag pr. brev, telefon eller e-mail.

Hvis du beder dem genoptage sagen, er det vigtigt, du forklarer, hvad de nye oplysninger er, eller hvilke fejl eller mangler du har fundet i afgørelsen. Nye oplysninger kan for eksempel være, at du er blevet undersøgt af en speciallæge, der har konstateret en forværring af din tilstand.

Hvis du ikke understreger, at der er nye oplysninger i sagen, genoptager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke sagsbehandlingen.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Telefontid:

Mandag 9 - 15
Tirsdag til fredag 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk