Spring over hovedmenu

Sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen er præget af en høj grad af nedslidning og har mange alvorlige arbejdsulykker – især blandt udenlandske medarbejdere. Men sådan behøver det ikke være. Læs her, hvad du kan gøre for at forbedre sikkerheden både som medarbejder og arbejdsgiver.

Kom godt i gang i Danmark

Risikoen for alvorlige ulykker og fysisk overbelastning, fx ved tunge løft, er mere end dobbelt så høj i byggeriet sammenlignet med gennemsnittet af alle andre brancher i Danmark. Risikoen kan dog mindskes markant, hvis I overholder de danske arbejdsmiljøregler.

For at gøre det nemmere for jer har Arbejdstilsynet samlet en række materialer, som i tekst og billeder giver overblik over de vigtigste regler. Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet, men de ansatte kan også selv gøre en forskel.

Vigtig viden for arbejdsgivere

En arbejdsgiver, som løser opgaver i Danmark, har pligt til:

  • at give sine medarbejdere en god oplæring og instruktion, så arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt.
  • at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres på en sikker måde, og at instruktionerne følges.
  • at etablere en arbejdsmiljøorganisation, hvis arbejdet løber over mere end 14 dage, og der er mindst 5 medarbejdere på arbejdsstedet.
  • at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med sine medarbejdere.
  • at anmelde arbejdsulykker til myndighederne.

 

Regler

Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse (1992)

Bygge- og anlægsarbejde. Bekendtgørelse (2010) med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse (2008) med senere ændringer

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet. AT-vejledning (2011)

Skiftende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse (1993)

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder. AT-vejledning (1998)

Bygherren er ansvarlig for at koordinere sikkerheden og sundheden på byggepladsen, når der er mere end en virksomhed på byggepladsen på samme tid. Det gælder bl.a. i forhold til fælles adgangsveje, fælles stilladser, orienteringslys, materialetransport og oplagringspladser.

På store byggepladser skal bygherren afholde opstarts- og sikkerhedsmøder for alle virksomheder og gennemføre sikkerhedsrunderinger. Her gennemgår bygherren sikkerheden på byggepladsen sammen med virksomhederne for at identificere eventuelle sikkerhedsproblemer.

 

Regler

Bygherrens pligter. Bekendtgørelse (2013)

Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse (2013)

Hvis arbejdsgiveren har mindst fem ansatte på udearbejdsstedet og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage, skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en Arbejdsmiljøorganisation (AMO).


Læs mere om kravene til arbejdsmiljøorganisationen

En arbejdspladsvurdering (APV) er virksomhedens redskab til at systematisere sit arbejde med arbejdsmiljø. APV’en skal bl.a. bruges til at finde og løse eventuelle problemer i arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende virksomhedens APV, men vil ofte kontrollere, at APV-processen bliver gennemført efter lovens krav.


Læs mere om kravene til en arbejdspladsvurdering

Vigtig viden for arbejdstagere

Bygge- og anlægsvirksomheder har en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. De mest almindelige arbejdsulykker i bygge og anlægssektoren er:

  • Fald fra højden, fx fra tage, stilladser og stiger
  • Fald i niveau, fx ved færden på glat eller ujævnt underlag
  • Ulykker med håndværktøj eller maskiner, fx med rundsave og vinkelslibere
  • Ulykker i forbindelse med tunge løft.

Det er vigtigt, at arbejdsgiver og ansatte hver især bidrager til, at sikkerheden og arbejdsmiljøet er i orden, så der ikke sker ulykker, eller de ansatte får andre helbredsproblemer. Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet, men de ansatte har et medansvar, fx for at følge arbejdsgiverens instrukser og bruge de personlige værnemidler, arbejdsgiveren stiller til rådighed.

 

Undgå snubleulykker

Tjek dine løft (værktøjet Løftetjek)

Tag ingen chancer med din sikkerhed på byggepladsen

Uanset om det er din arbejdsgiver, bygherren eller dig selv, som søger for din indkvartering, er der regler for, hvordan du må bo, mens du arbejder i Danmark. Reglerne gælder, hvad enten du bor i en camp ved byggepladsen, på hotel eller hos en privat udlejer.

 

De vigtigste regler om indkvartering i Danmark

Hvis du har taget din uddannelse i udlandet, er der er en række arbejdsfunktioner inden for bygge og anlæg, som du ikke må påtage dig, før Arbejdstilsynet har anerkendt dine kvalifikationer. Det gælder fx, hvis du skal arbejde med opstilling og nedtagning af stilladser eller med indvendig nedrivning af asbest.

 

Læs hvordan du får anerkendt dine kvalifikationer, og hvornår det er påkrævet

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk