Spring over hovedmenu

Regler om udstationering

Hvis du er udstationeret i Danmark eller har en udenlandsk virksomhed, der leverer tjenesteydelser i Danmark, har du pligt til at kende og overholde den relevante lovgivning. Læs mere om dine rettigheder og pligter.