Spring over hovedmenu

Gravearbejde

Når I arbejder i udgravninger, er der særlig risiko for at komme til skade ved sammenstyrtning. Der kan forekomme alvorlige ulykker og dødsulykker, når den omkringliggende jord skrider sammen. Derfor har Arbejdstilsynet særligt fokus på risiko for sammenstyrtning, når vi fører tilsyn med gravearbejde. Vi har også fokus på andre risikoområder som påkørsel, nedstyrtning og tunge løft.

Sikkerhed ved gravearbejde

En udgravning skal opfylde en række specifikke krav til bl.a. anlægshældning og afstivning samt trafikværn og skiltning. Se de vigtigste regler her.

Sikkerhed ved gravearbejde

Din håndbog: Gravearbejde

Links til udvalgte kapitler om gravearbejde, ergonomi og vurdering af løft i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

Din håndbog: Gravearbejde

Din sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed er arbejdsgiverens ansvar, men som ansat har du et medansvar. Læs mere om arbejdsgiverens pligter, og hvad du selv skal gøre.

Din sikkerhed på byggepladsen