Spring over hovedmenu

Krav til samarbejde om arbejdsmiljø

Udenlandske virksomheder, der arbejder midlertidigt i Danmark, og udstationerede arbejdstagere er omfattet af de danske regler, der stiller krav om samarbejde om sikkerhed og sundhed i virksomheden. Reglerne er forskellige alt efter, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Efter danske regler er der krav om, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed i virksomheder af en vis størrelse skal foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO) Det gælder, når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på et midlertidigt arbejdssted, og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.

Når man skal finde ud af, hvor mange ansatte der er tale om, skal alle ansatte på det midlertidige arbejdssted, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, tælles med.

Hvis der er færre end 5 beskæftigede, eller arbejdet strækker sig over kortere tid, er der ikke krav om AMO, men arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte i arbejdet med arbejdsmiljø, og disse har pligt til at deltage i samarbejdet.

Hvis arbejdsgiveren har 35 eller flere beskæftiget på det midlertidige arbejdssted i mindst 4 uger, skal han ud over AMO også oprette et arbejdsmiljøudvalg.

Det er AMO’s opgave at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

En arbejdsmiljøorganisation (AMO) står for både de daglige og de overordnede opgaver med arbejdsmiljøarbejdet. AMO er med andre ord en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden. I AMO er nøglepersonerne arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. Formanden skal enten være arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

Arbejdsgiveren fastsætter det nødvendige antal medlemmer i AMO i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne.

Hvis arbejdsgiveren har 35 eller flere beskæftiget på det midlertidige arbejdssted i mindst 4 uger, skal virksomheden have en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppe og arbejdsmiljøudvalg

Hvis arbejdsgiveren har 35 eller flere beskæftiget på det midlertidige arbejdssted i mindst 4 uger, skal virksomheden have en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

De daglige opgaver skal varetages af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

De overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø varetages af et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanter, der skal deltage i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og/eller arbejdsmiljøudvalg, skal vælges af og blandt de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte og skal derfor være i kontakt med dem.

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Det er også en opgave for arbejdsmiljørepræsentanten at få ledere og kolleger til at være opmærksomme på og fremme deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i den del af virksomheden, som han skal repræsentere i AMO. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges som udgangspunkt for to år ad gangen.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af virksomhedens AMO.

Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Uddannelsen skal desuden medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker systematisk og inddrager både ledelse og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget.

Hvis medlemmerne af AMO har en udenlandsk arbejdsmiljøuddannelse, skal den suppleres med en dansk uddannelse, medmindre Arbejdstilsynet vurderer, at den udenlandske uddannelse er dækkende.

I forbindelse med forespørgsler om vurdering af udenlandske arbejdsmiljøuddannelser er det vigtigt at oplyse om den udenlandske uddannelse svarer til den danske arbejdsmiljøuddannelse eller en anden uddannelse.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - onsdag: 8 - 15
Torsdag: 8 - 18
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk