Spring over hovedmenu

Arbejdspladsvurdering APV

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, at den bliver lavet, og de ansatte skal inddrages i processen.

En APV er et redskab til at arbejde med arbejdsmiljø, så virksomheden kommer hele vejen rundt om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan være.

Hvad kan virksomheden få ud af en APV?

En APV bidrager til et godt arbejdsmiljø i virksomheden, og det kan have følgende fordele:

 • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt de ansatte
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Hvilke krav er der til en APV?

Under processen skal eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem i lyset, så de kan blive løst. Der er følgende krav til en APV, som virksomheden altid skal leve op til:

 • APV’en skal være skriftlig, men formen er valgfri. Den kan fx være elektronisk.
 • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den.

APV-processen består af fem elementer, hvor virksomheden skal:

 1. kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø for at afdække, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer.
 2. beskrive eventuelle arbejdsmiljøproblemer og vurdere, hvordan de kan løses.
 3. vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær.
 4. lave en handlingsplan, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.
 5. beskrive, hvordan virksomheden skal følge op på handlingsplanen, bl.a. hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingsplanen i praksis.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en men fører tilsyn med, at APV-processen bliver gennemført efter lovgivningens krav.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele APV-processen. Hvis virksomheden har ni eller færre ansatte, er der ikke krav om en arbejdsmiljøorganisation, men en repræsentant for de ansatte skal inddrages i processen. Virksomheden vælger selv de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Læs mere om krav til samarbejdet om arbejdsmiljø

Værktøjer til APV-arbejdet

Arbejdstilsynet har lavet nogle tjeklister, som kan bruges i arbejdet med APV’en. Tjeklisterne kan især bruges i virksomheder med færre end 10 ansatte. De indeholder en række spørgsmål om de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for en branche.

Vælg en engelsksproget tjekliste her:

Agriculture, forestry and horticulture (Det grønne område) 

Building and Construction (Bygge og anlæg) 

Kitchen (Køkken) 

Cleaning (Rengøring)

Danske virksomheder kan bruge Arbejdstilsynets APV-værktøj:

Få styr på arbejdsmiljøet med digitalt APV-Værktøj

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk