Spring over hovedmenu

Arbejdspladsvurdering APV

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, at den bliver lavet, og de ansatte skal inddrages i processen.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

APV-processen handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats og lægge en plan, for hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

Hvad kan virksomheden få ud af en APV?

En APV bidrager til et godt arbejdsmiljø i virksomheden, og det kan have følgende fordele:

 • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt de ansatte
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Hvilke krav er der til en APV?

Under processen skal eventuelle arbejdsmiljøproblemer frem i lyset, så de kan blive løst. Der er følgende krav til en APV, som virksomheden altid skal leve op til:

 • APV’en skal være skriftlig, men formen er valgfri. Den kan fx være elektronisk.
 • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den.
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har  betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

APV-processen består af fem elementer, hvor virksomheden skal:

 1. kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø for at afdække, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer.
 2. beskrive eventuelle arbejdsmiljøproblemer og vurdere, hvordan de kan løses.
 3. vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan medvirke til sygefravær.
 4. lave en handlingsplan, der bl.a. beskriver, hvornår, af hvem og hvordan eventuelle problemer skal løses.
 5. beskrive, hvordan virksomheden skal følge op på handlingsplanen, bl.a. hvem der har ansvaret for at gennemføre handlingsplanen i praksis.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med, at APV-processen bliver gennemført efter lovgivningens krav. Din virksomhed kan få et påbud om at udarbejde en APV, hvis den ikke har gjort det, eller hvis APV’en er mangelfuld.

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele APV-processen. Hvis virksomheden har ni eller færre ansatte, er der ikke krav om en arbejdsmiljøorganisation, men en repræsentant for de ansatte skal inddrages i processen. Virksomheden vælger selv de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Læs mere om krav til samarbejdet om arbejdsmiljø

Værktøjer til APV-arbejdet

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række tjeklister, som kan bruges i arbejdet med APV’en. Tjeklisterne er især velegnede i virksomheder med færre end 10 ansatte. De indeholder en række spørgsmål om de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for en branche.

Vælg en engelsksproget tjekliste her:

Anlægsarbejde (engelsk)Færdiggørelse af byggeri (engelsk)Landbrug, skovbrug og fiskeri (engelsk)Opførelse og nedrivning af byggeri (engelsk)Rengøring (engelsk)Restauranter, pizzaria og andre køkkener (engelsk)Transport af gods (engelsk)Transport af passagerer (engelsk)

 

Tjeklisterne findes også på dansk:

Arbejdstilsynets APV-tjeklister

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk