Spring over hovedmenu

Regler på arbejdsmiljøområdet

Udenlandske virksomheder, der arbejder midlertidigt i Danmark, og udstationerede arbejdstagere er omfattet af de danske regler på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøområdet er reguleret af forskellige typer af regler.

Herunder kan du læse om de forskellige typer af regulering, som findes på arbejdsmiljøområdet, og i hvilket omfang den er bindende for virksomhederne.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljø. Loven er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. Arbejdstilsynet er den danske myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt. I mange tilfælde vil Arbejdstilsynet afgive et påbud om, at reglerne skal overholdes, inden der bliver tale om straf.

Læs bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (med senere ændringer) 

Bekendtgørelser

Loven er udfoldet i bekendtgørelser, der er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis bekendtgørelserne overtrædes, men i mange tilfælde vil Arbejdstilsynet afgive et påbud om, at reglerne skal overholdes, inden der bliver tale om straf.

Der er bekendtgørelser, som regulerer et bestemt område, fx bygge- og anlægsområdet. Men der er også bekendtgørelser, der regulerer på tværs af områder, fx bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Læs bekendtgørelse om arbejdets udførelse (med senere ændringer) 

At-vejledninger

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne om arbejdsmiljø skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

  • at uddybe og forklare ord og formuleringer i lov og bekendtgørelser
  • at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • at oplyse om Arbejdstilsynets praksis på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Er en At-vejledning bindende?

At-vejledninger er ikke bindende for arbejdsgivere eller andre, men de bygger på regler, der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. 

Arbejdsgiverne kan vælge andre fremgangsmåder end dem, der fremgår af At-vejledningen. I den situation vil Arbejdstilsynet vurdere, om den valgte måde er lige så god og overholder reglerne. 

Når en At-vejledning gengiver bindende krav til en metode, der kommer fra lov eller bekendtgørelser, skal arbejdsgiverne følge disse metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der er tale om bindende krav til metoder mv.

Regler

Arbejdsmiljøloven bliver løbende suppleret med bekendtgørelser som beskriver, hvordan lovens formål kan opnås på bestemte områder.

Se oversigt over de vigtigste regler

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk