Spring over hovedmenu

Tagarbejde

Når I arbejder i højden, er der særlig risiko for at komme til skade ved fald. Fald fra højden er den type af alvorlige ulykker, der sker allerflest af på byggepladserne. Derfor har Arbejdstilsynet særligt fokus på risiko for fald, når vi fører tilsyn med tagarbejde. Vi har også fokus på andre risikoområder som arbejde med asbest og tunge løft.

Sikkerhed ved tagarbejde

Rækværk, sikkerhedsnet og stillads kan sikre de ansatte mod at styrte ned fra eller gennem et tag. Ved særlig fare er der skærpede krav.

Sikkerhed ved tagarbejde

Sikkerhed ved arbejde på stiger

Ulykkerne sker ofte, fordi stigen skrider og vælter, eller fordi den bliver brugt til arbejde, den ikke er egnet til. Læs her om korrekt opstilling og brug af stiger.

Sikkerhed ved arbejde på stiger

Beskyt jer med personlige værnemidler

Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere de nødvendige værnemidler og sikre, at de ansatte bruger dem. Personlige værnemidler skal være egnede til formålet.

Beskyt jer med personlige værnemidler

Din håndbog: Arbejde på tage

Links til udvalgte kapitler om tagarbejde, sikring mod nedstyrtning og ergonomi i 'Håndbog om arbejdsmiljø i bygge & anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

Din håndbog - arbejde på tage

Beskyt jer mod asbest

Ældre byggematerialer kan indeholde asbest, som er kræftfremkaldende. Læs her, hvor risikoen er størst, og hvordan I beskytter jer.

Beskyt jer mod asbest

Din sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed er arbejdsgiverens ansvar, men som ansat har du et medansvar. Læs mere om arbejdsgiverens pligter, og hvad du selv skal gøre.

Din sikkerhed på byggepladsen