Spring over hovedmenu

Facadearbejde

Når I arbejder i højden, er der særlig risiko for at komme til skade ved fald. Fald fra højden er den type af alvorlige ulykker, som der sker allerflest af på byggepladserne. Derfor har Arbejdstilsynet særligt fokus på risiko for fald, når vi fører tilsyn med facadearbejde. Vi har også fokus på andre risikoområder som nedfald af genstande samt tunge løft.

Sikkerhed ved opstilling og arbejde fra stilladser

Sikkerheden kan bl.a. øges gennem god planlægning, brug af gelænder eller faldsikringsudstyr. Opsætning af visse stilladser kræver særlige kvalifikationer.

Sikkerhed ved opstilling og arbejde fra stilladser

Sikkerhed ved arbejde på stiger

Ulykkerne sker ofte, fordi stigen skrider og vælter, eller fordi den bliver brugt til arbejde, den ikke er egnet til. Læs her om korrekt opstilling og brug af stiger.

Sikkerhed ved arbejde på stiger

Din håndbog: Facadearbejde

Links til udvalgte kapitler om renovering, sikring mod nedstyrtning, brug af personlige værnemidler mv. i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

Din håndbog: Facadearbejde