Spring over hovedmenu

Tag en snak om sikkerhed

På en byggeplads skal alle virksomheder deltage i bygherrens sikkerhedsmøder og løbende inddrage medarbejderne i planlægningen af arbejdet og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

En håndværker får øje på en stige, hvor det ene trin er knækket. Håndværkeren fortæller en arbejdsmiljørepræsentant om problemet. Arbejdsmiljørepræsentanten fortæller byggeledelsen om problemet. Arbejdsmiljørepræsentant ser til, mens en håndværker går op ad en stige. Stigen har ikke længere et knækket trin.

Virksomheder, der arbejder i Danmark, skal involvere deres medarbejdere i arbejdet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Som medarbejder har du ret til at have en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, hvis den virksomhed, du arbejder for, har mindst 5 ansatte, der arbejder mindst 14 dage på en byggeplads i Danmark.

Virksomhederne har pligt til deltage i det tværgående arbejdsmiljøarbejde, som afholdes af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator, fx opstarts- og sikkerhedsmøder.

Hvad er en arbejdsmiljøorganisation?

En arbejdsmiljøorganisation er virksomhedernes interne organisering af samarbejde om arbejdsmiljø mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og medarbejdere på byggepladsen. Den skaber rammen om virksomhedernes løbende dialog om arbejdsmiljø.

Entreprenørens opgaver

Hvis du som entreprenør har mindst 5 ansatte i mindst 14 dage på en byggeplads, så skal du oprette egen arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen. Det skaber rammer om en løbende dialog om arbejdsmiljø mellem ledelsen og medarbejderne – og det kan forebygge arbejdsulykker.

En arbejdsmiljøorganisation skaber mest værdi, når medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere dagligt er i dialog om virksomhedens arbejdsprocesser og de problemstillinger, som løbende opstår.

Bygherrens opgaver

Som bygherre kan du gøre meget for at gå forrest og sikre, at samarbejdet om arbejdsmiljø bliver konstruktivt og effektivt. Du kan fx skabe grundlag for, at virksomhederne prioriterer arbejdsmiljøet og samarbejdet om arbejdsmiljøet på byggepladsen ved at stille krav om arbejdsmiljø i de aftaler og kontrakter, som du indgår med entreprenørerne.

En af de vigtigste forudsætninger for et godt samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen er, at virksomhederne deltager med deres ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i de sikkerhedsmøder, du afholder som bygherre.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 14-03-2024