Spring over hovedmenu

Nedrivning

Når I arbejder med delnedrivning og totalnedrivning, er der en særlig risiko for nedstyrtning og udsættelse for asbest og Polychlorerede Biphenyler (PCB). Derfor har Arbejdstilsynet særligt fokus på disse risici, når vi kommer på tilsyn. Vi har også fokus på andre risikoområder som nedfald af genstande og tunge løft.

Sikkerhed ved nedrivning

Arbejde med nedrivning kræver god planlægning. Risiko for nedstyrtning skal forebygges og farlige materialer skal håndteres efter reglerne.

Sikkerhed ved nedrivning

Sikkerhed når der er PCB i bygningen

Håndtering af materialer med det kræftfremkaldende PCB kræver særlige forholdsregler og instruktion fra arbejdsgiveren. Læs her, hvordan I griber det an.

Sikkerhed, når der er PCB i bygningen

Tegngivning ved kranarbejde

Ved arbejde med kran skal anhugger og kranfører være i sikker kontakt med hinanden. Kontakten kan fx ske via radio eller tegn med håndsignaler. Se de tegnene her.

Tegngivning ved kranarbejde

Din håndbog: Nedrivning

Links til udvalgte kapitler om nedrivning, fjernelse af beton, brug af personlige værnemidler mv. i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg'. Bogen er produceret af BFA Bygge & Anlæg.

Din håndbog: Nedrivning

Beskyt jer mod asbest

Ældre byggematerialer kan indeholde asbest, som er kræftfremkaldende. Læs her, hvor risikoen er størst, og hvordan I beskytter jer.

Beskyt jer mod asbest

Personlige værnemidler

Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere de nødvendige værnemidler og sikre, at de ansatte bruger dem. Personlige værnemidler skal være egnede til formålet.

Beskyt jer med personlige værnemidler

Din sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed er arbejdsgiverens ansvar, men som ansat har du et medansvar. Læs mere om arbejdsgiverens pligter, og hvad du selv skal gøre.

Din sikkerhed på byggepladsen