Spring over hovedmenu

Arbejdstilsynets rolle og opgaver

Arbejdstilsynet arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø på virksomhederne i Danmark. Det sker blandt andet ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne og formidler arbejdsmiljøfaglig viden.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og fører tilsyn med arbejdsmiljøforholdene på virksomhederne i Danmark.

Arbejdstilsynet kontrollerer også, at udenlandske virksomheder har foretaget anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), og at anmeldelsen er korrekt og fyldestgørende. Arbejdstilsynet er ligeledes dansk forbindelseskontor og koordinerer arbejdet med at informere udenlandske arbejdsgivere og lønmodtagere om reglerne for udstationering til Danmark.

Arbejdstilsynet er til stede i hele Danmark, bl.a. i de tre regionale tilsynscentre i København, Kolding og Hadsten. Der er ca. 630 medarbejdere i hele Arbejdstilsynet, heraf ca. 300 tilsynsførende.

Hvad laver Arbejdstilsynet?

I Danmark skal arbejdsmiljøproblemer forebygges og løses på virksomhederne i et samarbejde mellem arbejdsgivere og ansatte. Det overordnede mål hermed er bl.a. at begrænse arbejdsrelaterede ulykker, sygdomme og nedslidning på det danske arbejdsmarked.

Arbejdstilsynets strategiske hovedaktiviteter tilsyn, kommunikation og regulering er derfor koncentreret om at motivere og at understøtte virksomhederne i deres eget arbejdsmiljøarbejde.

Tilsyn på virksomhederne

Arbejdstilsynet fører tilsyn med og vejleder om arbejdsmiljøforhold på virksomhederne i Danmark. Grundlaget for tilsynet og vejledningen er den danske arbejdsmiljølov. Tilsynsbesøg vil ofte blive gennemført uden varsel.

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsynsbesøg konstaterer, at en virksomhed ikke lever op til lovens krav, vil Arbejdstilsynet påbyde virksomheden at sikre, at loven bliver overholdt. I særlige tilfælde kan Arbejdstilsynet også forbyde, at der arbejdes videre, indtil arbejdsmiljøproblemet er løst. Arbejdstilsynet har også mulighed for at pålægge en virksomhed en bøde, hvis der er tale om overtrædelse af klare og velkendte regler.

Arbejdstilsynet kan vælge at komme igen efter et tilsynsbesøg for at kontrollere, om virksomheden har efterkommet påbud fra det tidligere besøg.

Tilsyn vil altid foregå i kombination med dialog og vejledning for at sikre, at virksomhederne kan forstå, hvorfor Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdsmiljøreglerne ikke er overholdt, og hvordan der eventuelt kan arbejdes videre med at løse arbejdsmiljøproblemerne.

Kommunikation og vejledning

Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden og viden om reglerne om arbejdsmiljø, så virksomhederne bliver i stand til selv at forebygge og løse egne arbejdsmiljøproblemer. Det sker bl.a. i forbindelse med tilsynsbesøg, i vejledninger og på:
Arbejdstilsynets hjemmeside.

Regulering af arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet bidrager også løbende til at udforme og tilpasse reglerne om arbejdsmiljø, så de er målrettede, tidssvarende og til at forstå og anvende af virksomhederne.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk