Wybrane rozwiązania samoobsługowe

Poniżej przedstawiamy przegląd najczęściej stosowanych rozwiązań do samodzielnej obsługi zgłoszeń z zakresu środowiska pracy i bhp w Danii.

Przekaż informację zwrotną w sprawie nakazu lub zakazu nałożonego przez Duńską Inspekcję Pracy

Przedsiębiorstwo, na które w wyniku kontroli został nałożony nakaz z podanym terminem jego wykonania, nakaz bezzwłocznego usunięcia uchybień bądź zakaz, ma obowiązek - przed upływem wyznaczonego terminu - poinformować Duńską Inspekcję Pracy, w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwiązało przedmiotowy problem.

W związku z przekazywaniem informacji zwrotnych przedsiębiorstwa posiadające duński numer CVR muszą obowiązkowo korzystać z cyfrowego rozwiązania samoobsługowego udostępnianego przez Duńską Inspekcję Pracy.

Przekaż informację zwrotną do Duńskiej Inspekcji Pracy - z duńskim numerem CVR (Business in Denmark)

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które nie posiadają duńskiego numeru CVR, nie mogą korzystać z rozwiązania cyfrowego i muszą przesłać informację zwrotną do Duńskiej Inspekcji Pracy listownie lub pocztą elektroniczną.

Przeczytaj więcej o przekaż informację zwrotną jako firma zagraniczna (w języku angielskim)

Rejestr Zagranicznych Usługodawców (RUT)

Zagraniczne firmy, które pracują tymczasowo w Danii, mają obowiązek zgłosić swoją firmę oraz realizowane przez nią zlecenia do Rejestru Zagranicznych Usługodawców (RUT). Zgłoszenia można dokonać w języku duńskim, angielskim, niemieckim i polskim. W przypadku usług przewozowych zobacz informacje poniżej.

Zarejestruj się w Rejestrze Zagranicznych Usługodawców (w języku duńskim, angielskim, niemieckim i polskim)Więcej informacji o Rejestrze Zagranicznych Usługodawców

Zawiadom Duńską Inspekcję Pracę o braku zgłoszenia do rejestru RUT

Zleceniodawcy, którzy wynajmują zagraniczną firmę, mają obowiązek sprawdzić dokument potwierdzający, że zagraniczna firma została zgłoszona do Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT). Zleceniodawca ma obowiązek zawiadomić Duńską Inspekcję Pracy, jeżeli dokument potwierdzający zgłoszenie nie zostanie mu okazany w terminie najpóźniej 3 dni od rozpoczęcia pracy.

Zawiadom Duńską Inspekcję Pracy o braku zgłoszenia do rejestru RUT (w języku angielskim)

Transport drogowy – zgłoszenie delegowania

Zagraniczne przedsiębiorstwa realizujące kabotaż towarowy, drogową część transportu kombinowanego czy kabotaż autobusowy, powinny zgłaszać przewozy w Portalu służącym do przedkładania zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym. Portal jest udostępniany przez Komisję Europejską.

Prześlij oświadczenie o wysłaniu (wybierz język)Przeczytaj więcej o delegowaniu kierowców (w języku angielskim)

Zgłoś prace z azbestem

Prace związane z rozbiórką materiałów zawierających azbest wykonywane wewnątrz budynków oraz na statkach, w pociągach, maszynach itp. należy zgłaszać do duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy przed przystąpieniem do wykonywania prac. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również wszelkich innych prac, które mogą się wiązać z narażeniem na azbest.

Zgłoś prace z azbestem (w języku angielskim)

Zgłoś plac budowy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przez inwestora plac budowy może wymagać zgłoszenia w Duńskiej Inspekcji Pracy. Dotyczy to przypadków, kiedy przewidywany okres wykonywania prac jest dłuższy niż 30 dni roboczych i prace będą wykonywane przez co najmniej 20 pracowników, lub jeżeli prognozowana ilość pracy przekracza 500 osobodni.

Zgłoś plac budowy (w języku angielskim)

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji uzyskanych za granicą

Pracownicy oddelegowani do tymczasowej pracy w Danii muszą posiadać wymagane kwalifikacje do wykonywania swojej pracy. Jeżeli kwalifikacje zostały uzyskane za granicą, w przypadku niektórych kategorii robót wymagane jest uznanie tych kwalifikacji przez Duńską Inspekcję Pracy, podczas gdy inne kategorie robót nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia, że pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje. Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy uzyskać uznanie kwalifikacji w Danii.

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych (w wersji angielskiej i niemieckiej)Więcej informacji o zasadach uznawania kwalifikacji

Zgłoś wypadek przy pracy

Jako pracodawca masz obowiązek zgłaszać wypadki przy pracy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy posiadasz zagraniczną firmę, która wykonuje tymczasowo prace na terenie Danii.

Jeżeli firma posiada duński numer rejestracyjny CVR, wypadki przy pracy należy zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem systemu EASY

Zgłoś wypadek przy pracy w systemie EASY (w języku angielskim)

Zagraniczne firmy, które nie posiadają duńskiego numeru rejestracyjnego CVR, mogą korzystać ze specjalnego dostępu do Business in Denmark. Należy tam podać numer RUT firmy.

Zgłoś wypadek przy pracy jako pracodawca bez numeru CVR (w języku angielskim)Więcej informacji na temat zgłaszania wypadków przy pracy

Zgłoś niebezpieczne substancje i materiały do Rejestru produktów

Wszystkie firmy, które importują lub produkują niebezpieczne produkty chemiczne do profesjonalnego użytku w Danii, muszą zgłosić te produkty do Rejestru produktów. Obowiązek ten dotyczy również firm, które przywożą ze sobą niebezpieczne produkty chemiczne na własny użytek w Danii. Zgłoszenia należy dokonać w terminie jednego miesiąca od daty przywozu.

Dokonaj zgłoszenia do Rejestru produktów (w języku angielskim)Więcej informacji o zgłoszeniu do Rejestru produktów

Złóż zawiadomienie o toksycznych substancjach i mieszaninach

Przedsiębiorstwa, które produkują, stosują, importują lub sprzedają wysoce toksyczne substancje i mieszaniny, mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwy organ. Duńska Inspekcja Pracy jest organem odpowiedzialnym za produkcję i stosowanie toksycznych substancji i mieszanin, natomiast Duńska Agencja Ochrony Środowiska odpowiada za import i sprzedaż. W obu przypadkach zawiadomienie należy złożyć, korzystając z rozwiązania elektronicznego, za które odpowiedzialna jest Duńska Agencja Ochrony Środowiska.

Złóż zawiadomienie o toksycznych substancjach i mieszaninach chemicznych (w języku angielskim)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024