Spring over hovedmenu

Ferieregler

Som udstationeret lønmodtager i Danmark er du som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i dit hjemland. Feriens længde og din betaling under ferien følger dog den danske ferielov, hvis den er mere gunstig.

Hvor meget ferie har man ret til?

Du har som minimum de rettigheder i forhold til feriens længde og betaling, der følger af den danske ferielov. Hvis dit hjemlands ferieordning ikke er lige så gunstig som ferieloven, kan du optjene supplerende ferie under din udstationering i Danmark. Den supplerende ferie skal ikke gives efter ferielovens regler, men efter feriereglerne i dit hjemland.

Hvor meget betalt ferie optjener man?

Som lønmodtager optjener du 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret, svarende til 5 uger om året. Optjener du mindre end 5 ugers ferie om året efter dit hjemlands regler, vil din arbejdsgiver skulle supplere op til de 5 uger.

Det er uden betydning for optjeningen af feriedage, om du er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget.

Får man løn eller feriepenge for feriedagene?

Betaling for de optjente feriedage kan enten være den sædvanlige løn eller feriegodtgørelse.

Lønmodtagere, der er ansat månedsvist, og som har ret til fuld løn på helligdage og sygedage, har ret til løn under ferie. Lønnen under ferie er den sædvanlige løn på ferietidspunktet. Udover den sædvanlige løn får disse lønmodtagere også et ferietillæg udbetalt. Ferietillægget er 1 procent af lønnen i optjeningsåret.

Andre lønmodtagere får feriegodtgørelse, der svarer til 12,5 procent af lønnen i optjeningsåret.