Spring over hovedmenu

Beskyt jer mod asbest

Ældre byggematerialer kan indeholde asbest, som er kræftfremkaldende. Læs her, hvor risikoen er størst, og hvordan I beskytter jer.

I Danmark er det forbudt at bruge byggemateriale, der indeholder asbest. Men asbest kan fortsat findes i bygninger, der er opført før 1989 og kan udgøre en alvorlig sundhedsfare for ansatte i byggeriet ved nedrivning eller renovering. Hvis du får asbeststøv i lungerne, kan du fx risikere at udvikle lungekræft eller lungehindekræft. Læs her, hvordan I beskytter jer mod asbest på arbejdet.

Undersøg, om der er asbest i bygningen

Inden I begynder arbejdet, skal I være sikre på, at I ikke risikerer at støde på asbest. Spørg bygherren, om der er registreret asbest i bygningen og undersøg, om der er asbest i byggematerialet. Det gælder bl.a. fliseklæb, gulvspartel, vinylgulve, rørisolering samt tag og facadebeklædning.

Udfør arbejdet støvfrit

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet bliver udført så støvfrit som muligt, og at der ikke spredes asbeststøv. Ved indvendig nedrivning skal I inddække arbejdsstedet med plastik, så det bliver støvtæt, og arbejdsområdet skal ventileres mekanisk, så der dannes undertryk.

I skal samtidig beskytte jer med en støvafvisende dragt og åndedrætsværn og sørge for effektiv asbestrengøring med støvsuger (klasse H), vask af alle overflader og udluftning.

Krav om oplæring, instruktion og uddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får særlig oplæring og instruktion, hvis de skal arbejde med materiale, der indeholder asbest.

Hvis I skal rive indvendigt byggemateriale ned med asbest som fx loftplader eller rørisolering, skal I desuden have gennemgået det lovpligtige kursus i håndtering af asbest. Bemærk, at hvis dine kvalifikationer er fra udlandet, skal de godkendes af Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes. Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere dette.

Om asbestaffald

I skal opbevare og fjerne affaldet i en lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at det indeholder asbest. Støvende asbestaffald skal fugtes.
Bortskaffelse af affald skal ske efter reglerne i miljølovgivningen. Kontakt den lokale kommune.

Sikkerhed, når I arbejder med asbest

Illustrationen viser, hvordan man arbejder sikkert med asbest

Husk at anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet

Hvis I skal rive indvendigt byggemateriale ned med asbest, skal I anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet, inden I går i gang. Det gælder også, hvis der på anden måde er risiko for, at I bliver udsat for asbest, fx hvis I skal arbejde med tagplader af cementskifer med asbest.

Når I anmelder arbejdet, skal I bl.a. beskrive arbejdets omfang, arbejdsmetoder og
hvilke sikkerhedsforanstaltninger, I har sat i værk.

Anmeld arbejde med asbest (virk.dk)

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023