Fundusz Społeczny dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą

Oddelegowani pracownicy, którzy są objęci układem zbiorowym, mogą otrzymać wynagrodzenie z Funduszu Społecznego dla Pracowników Oddelegowanych do Pracy Zagranicą (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede), jeśli nie mogą uzyskać wynagrodzenia od swojego pracodawcy.

Nowy Fundusz ma na celu pomoc pracownikom oddelegowanym do pracy zagranicą w otrzymaniu wynagrodzenia za pracę.

Kiedy pracownik może otrzymać swoje wynagrodzenie od Funduszu?

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą mogą otrzymać wynagrodzenie od Funduszu, gdy:

  • Są oddelegowani do pracy z kraju UE lub kraju EOG
  • Są objęci duńską umową zbiorową
  • Ich wynagrodzenie zostało ustalone na drodze porozumienia między związkami zawodowymi a pracodawcami i prawnie potwierdzone
  • Bezskutecznie próbowali uzyskać wynagrodzenie przy użyciu sporu zbiorowego.

Ten związek zawodowy, który prowadził spór zbiorowy, może reprezentować pracownika.

Dowiedz się więcej o niezapłaconych wynagrodzeniach po wysłaniu ich do Danii (w języku angielskim)

 

Informacje o Funduszu

Fundusz publikuje listę na portalu virk.dk z informacjami na temat firm, które dały podstawę do wypłaty z funduszu w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Lista ta jest pomocna duńskim zleceniodawcom przed zawarciem umowy z firmą zagraniczną. Jeśli duński zleceniodawca postanowi zawrzeć umowę z firmą zagraniczną, która znajduje się na tej liście, wówczas taki zleceniodawca również będzie miał nałożoną wyższą opłatę, jeśli firma ta ponownie spowoduje konieczność wypłaty wynagrodzenia z funduszu.

Fundusz jest finansowany ze składek wszystkich duńskich pracodawców, którzy są zobowiązani do wpłacania dodatkowej emerytury dla swoich pracowników.

Wszystkie firmy zagraniczne zatrudniające pracownik na okres czasowy w Danii również opłacają składki do Funduszu. Pobieranie składek od takich firm opiera się na rejestracji w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług.

Wykaz krajów UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)      
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana
Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein            
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska
Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie

Masz pytania?

Kontakt do Funduszu Społecznego dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą
Telefon czynny

Poniedziałek - czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-15.30

+45 70 11 40 20