Spring over hovedmenu

Przegląd miejsca pracy

Wszystkie firmy zatrudniające pracowników muszą przygotować pisemny przegląd miejsca pracy.

Przegląd miejsca pracy jest narzędziem do pracy ze środowiskiem pracy, dzięki któremu firma może gruntownie przeanalizować wszystkie wyzwania w środowisku pracy.

Jakie korzyści może mieć firma z przeglądu miejsca pracy?

Przegląd miejsca pracy przyczynia się do utworzenia dobrego środowiska pracy w firmie i może mieć następujące zalety:

 • Niższe koszty przez zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Mniej zwolnień lekarskich
 • Mniejsza fluktuacja pracowników
 • Większe zadowolenie z pracy, wyższa motywacja i produktywność.

Jakie są stawiane wymagania w stosunku do przeglądu miejsca pracy?

Podczas tego procesu, problemy bezpieczeństwa powinny ujrzeć światło dzienne, aby można je było rozwiązać. Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące przeglądu miejsca pracy, które firma musi spełnić:

 • Przegląd miejsca pracy musi być na piśmie, ale forma jest dowolna. Może to być, na przykład, w formie elektronicznej.
 • Przegląd miejsca pracy musi być ogólnie dostępny, aby zarówno kierownictwo, pracownicy i Inspekcja Pracy mogli je przeczytać.

Proces tworzenia przeglądu miejsca pracy składa się z pięciu elementów, w trakcie których firma musi:

 • zidentyfikować środowisko pracy firmy aby ustalić, czy są jakieś problemy z bezpieczeństwem.
 • opisać wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i ocenić, jak można je rozwiązać.
 • ocenić, czy istnieją warunki w środowisku pracy, które mogą przyczyniać się do absencji chorobowej.
 • sporządzić plan działania, który min. będzie opisywać kiedy, przez kogo i jak należy rozwiązać ewentualne problemy.
 • opisać, w jaki sposób firma będzie monitować plan działań, w tym kto jest odpowiedzialny za realizację planu działania w praktyce.

Inspekcja Pracy nie musi zatwierdzać przeglądu miejsca pracy, ale nadzoruje ona proces tworzenia przeglądu i sprawdza, czy odpowiada on ustawowym wymaganiom.

Organizacja zajmująca się bezpieczeństwem pracy powinna być zaangażowana w cały proces tworzenia przeglądu miejsca pracy. Jeśli firma ma dziewięć lub mniej pracowników, nie ma wymogu angażowania organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy, ale w procesie musi brać udział przedstawiciel pracowników. Firma ustala metody i narzędzia, jakie będzie stosowała do wdrożenia przeglądu miejsca pracy.

Czytaj więcej na stronie o organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy

Narzędzia do pracy przy tworzeniu przeglądu miejsca pracy

Duńska Inspekcja Pracy sporządziła listy kontrolne, które mogą być wykorzystane do pracy z przeglądem miejsca pracy. Listy kontrolne mogą być stosowane przede wszystkim w firmach zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Zawierają one szereg pytań na temat warunków pracy, które są typowe dla danej branży.

Przepisy

Rozporządzenie o wykonywania pracy (2004), z późniejszymi zmianami (po Duński)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk