Zasady bezpieczeństwa, gdy w budynku jest PCB

Pracownicy wymieniający lub rozbierający części budynku ryzykują narażenie na szkodliwą dla zdrowia substancję chemiczną PCB. Pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia swoich pracowników przed PCB. Przeczytaj, jak to zrobić.

Sprawdź, czy w budynku występuje PCB

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy w budynku występuje PCB. Jeśli w częściach budynku zastosowano tę substancję, należy opracować plan prac minimalizujący narażenie na nią pracowników.

Wymagania dot. szkoleń i kursów

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom specjalnego szkolenia i instruktażu, jeśli mają oni pracować z częściami budynku zawierającymi PCB. Dotyczy to np. prac z wymianą okien, usuwaniem gumo-podobnych spoin, powłok malarskich czy szyb termicznych.

Unikaj kontaktu z PCB

Unikaj kontaktu PCB ze skórą, jak również wdychania oparów, dymu i pyłów. Używaj wyciągu, maski oddechowej, rękawic oraz kombinezonu wierzchniego. Nie zapominaj także o nałożeniu pokryć i gruntownym odkurzeniu powierzchni odkurzaczem klasy H.

Dbaj, aby nie rozpylać PCB na innych. Pamiętaj o higienie osobistej – myciu rąk i twarzy, a także o prysznicu po zakończeniu dnia pracy. Do baraku pracowniczego nie wolno wnosić wierzchnich kombinezonów roboczych.

Odpady

Przechowywanie odpadów PCB musi odbywać się w sposób bezpieczny, bez narażania pracowników na szkodliwe dla zdrowia działanie tej substancji. Odpady należy przechowywać w szczelnym pojemniku oznaczonym słowami: „Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko” („Zawiera rakotwórcze substancje objęte duńskimi przepisami bhp”).

Wywóz odpadów musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa o ochronie środowiska. W tej sprawie należy skontaktować się z urzędem gminy.

Zabezpiecz się przed PCB

Przy usuwaniu ościeżnic

Zakryj miejsce pracy folią. Rozważ potrzebę zapewnienia mechanicznej wentylacji i podciśnienia.

Przy wymianie okien

Zbieraj pyły i odpady. W razie potrzeby zakryj miejsce pracy folią.

Przy usuwaniu szyb termicznych

Ogródź posadzkę i przykryj ją folią.

Gdzie znajduje się PCB?

  • Związki PCB mogą znajdować się w budynkach wzniesionych w latach 1950-1977, a także w starszych budynkach, które w tym okresie były remontowane.
  • PCB występują najczęściej w miejscach klejenia okien termicznych oraz w gumopodobnych spoinach. Gumowe spoiny można zwykle znaleźć wokół otworów drzwiowych i okiennych, a także w punktach łączenia różnych części budynku (np. elementów betonowych) oraz w pomieszczeniach mokrych.
  • PCB może także znajdować się w elewacyjnych i posadzkowych powłokach
    malarskich, jak również w antypoślizgowych posadzkach.

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące ochrony przed PCB. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozporządzeniu i wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w instrukcji dot. PCB i podręczniku dot. bhp i prac budowlanomontażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Praca z zawierającymi PCB częściami budynków, materiałami i odpadami – Załączniki do wytycznych, 2011 (w jęz. duńskim)
Przedsiębiorstwa budowlane (Przewodnik dot. PCB) (w jęz. duńskim)
Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024