Rola i zadania Inspekcji Pracy

Celem Inspekcji Pracy jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w Danii. Aby wypełnić swoje zadania, duńska Inspekcja Pracy nadzoruje firmy i rozpowszechnia wiedzę na temat środowiska pracy.

Inspekcja Pracy jest duńskim organem bezpieczeństwa pracy, który prowadzi nadzór nad warunkami pracy w firmach.

Duńska Inspekcja Pracy sprawdza również, czy zagraniczne firmy dokonały zgłoszenia do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT) i czy zgłoszenie to jest prawidłowe i kompletne. Inspekcja Pracy jest także duńskim biurem łącznikowym i koordynuje działania w celu poinformowania zagranicznych pracodawców i pracowników o zasadach oddelegowania do pracy w Danii.

Inspekcja Pracy ma biura na terenie całej Danii, w tym w trzech regionalnych centrach nadzoru w Kopenhadze, Kolding i Hadsten. Duńska Inspekcja Pracy zatrudnia około 630 pracowników, w tym około 300 inspektorów nadzoru.

Czym zajmuje się duńska Inspekcja Pracy?

W Danii staramy się o zapobieganie problemom związanym z bezpieczeństwem poprzez współpracę między pracodawcami i pracownikami. Nadrzędnym celem jest m.in. zmniejszenie liczby wypadków w pracy, chorób i zmniejszających się możliwości fizycznych pracowników na duńskim rynku pracy.

Duńska Inspekcja Pracy zajmuje się przede wszystkim nadzorem, komunikacją i kontrolą i koncentruje się na motywowaniu i wspieraniu firm w ich własnym środowisku pracy.

Nadzorowanie firm

Inspekcja Pracy daje wytyczne i prowadzi nadzór nad warunkami BHP w firmach w Danii. Podstawą nadzoru i porad jest duńska Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wizyty kontrolne często przeprowadzane są bez uprzedzenia.

Jeśli Inspekcja Pracy stwierdzi w trakcie kontroli, że firma nie spełnia wymagań ustawowych, Inspekcja Pracy nakaże firmie zapewnienie przestrzegania prawa. W szczególnych przypadkach duńska Inspekcja Pracy może zabronić firmie prowadzenie dalszej działalności do czau, gdy problem związany ze środowiskiem pracy zostanie rozwiązany. Inspekcja Pracy ma możliwość nałożenia na firmę grzywny, jeśli nastąpiło naruszenie jasnych i znanych przepisów.

Duńska Inspekcja Pracy może zdecydować się na powtórną kontrolę w celu sprawdzenia, czy firma wywiązała się ze zleceń poprzedniej inspekcji.

Nadzór odbywa się zawsze w połączeniu z dialogiem i odpowiednimi wskazówkami aby zapewnić, że firmy rozumieją, dlaczego według Inspekcji Pracy przepisy bezpieczeństwa nie są przestrzegane, oraz w jaki sposób firma może rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem.

Komunikacja i poradnictwo

Duńska Inspekcja Pracy rozpowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy i przepisów dotyczących pracy tak, aby firmy same mogły zapobiegać i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym celu Inspekcja Pracy dokonuje wizyt nadzorczych i udostępnia przewodniki oraz przekazuje informacje na stronie internetowej.

Regulacja pracy

Duńska Inspekcja Pracy regularnie przyczynia się również do tworzenia i dostosowywania przepisów dotyczących pracy, które dzięki temu są ukierunkowane, aktualizowane i łatwe do zrozumienia i wprowadzenia w życie przez firmy.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk