Spring over hovedmenu

Din sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed er arbejdsgiverens ansvar, men som ansat har du et medansvar. Læs mere om arbejdsgiverens pligter, og hvad du selv skal gøre.

Din arbejdsgivers ansvar

Det er din arbejdsgivers ansvar, at du kan arbejde fuldt forsvarligt på byggepladsen. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for:

 • At byggepladsen er indrettet, så der ikke er risiko for fx nedstyrtning og sammenstyrtning samt for fald i niveau.
 • At maskiner, stilladser og andre tekniske hjælpemidler kan bruges forsvarligt.
 • At du bruger hjelm, sikkerhedssko og andre personlige værnemidler, når det ikke er forsvarligt at arbejde uden.
 • At du bruger egnede tekniske hjælpemidler, når du skal løfte og flytte tunge materialer.
 • At du er blevet oplært og instrueret, så du ved, hvordan du kan arbejde uden risici.
 • At føre effektivt tilsyn med, at du og dine kolleger arbejder forsvarligt og følger de instruktioner, I har fået.

Dine pligter på byggepladsen

Det er din pligt som ansat på byggepladsen at medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige. Det vil bl.a. sige:

 • At du skal give besked til din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis der opstår problemer på byggepladsen, som du og dine kolleger ikke selv kan løse.
 • At du skal bruge de personlige værnemidler, du får udleveret.
 • At du skal bruge maskiner, stilladser og andre tekniske hjælpemidler i overensstemmelse med brugsanvisningen. Du må fx ikke afmontere beskyttelsesskærmen på en maskine.
 • At du skal følge de instruktioner, du har fået af din arbejdsgiver.

Tag ingen chancer med din sikkerhed på byggepladsen

Faldulykker

 • Arbejd kun i højden, hvis du er sikret mod nedstyrtning.
 • Bær ikke noget i begge hænder, når du går på stiger og trapper.
 • Pas på rod, når du arbejder på byggepladsen.

Ulykker fordi ting falder eller skrider

 • Hold øje med materialer, der kan vælte, fx fordi de bliver ramt af maskiner eller af vinden.
 • Sørg for, at dine materialer og dit værktøj ikke kan falde ned – fx fra stilladset eller liften – og ramme dem, der er nedenunder.

Ulykker med håndværktøj

 • Pas på, når du bruger skærende og stikkende håndværktøj som fx rundsave, vinkelslibere og knive.
 • Følg brugsanvisningen for hvert enkelt værktøj, du arbejder med.

Ulykker ved løft og bæring

 • Brug altid egnede tekniske hjælpemidler, når du skal løfte og flytte materialer og maskiner.
 • Undgå skæve løft og ujævnt underlag, hvis du er nødt til at håndtere lette byrder.
 • Løft ikke byrder, hvis du ikke kender deres vægt eller tyngdepunkt.

Ulykker på interne færdselsveje

 • Pas på både dig selv og dine kolleger, når du bruger trucks, kraner og andre transportmidler.
 • Sørg for, at materialerne er læsset korrekt.


Få hjælp af Arbejdstilsynet

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver overtræder arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet er den myndighed, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet på byggepladser i Danmark.

Du kan henvende dig til Arbejdstilsynet, hvis du tror, at din arbejdsgiver overtræder arbejdsmiljøreglerne. Du har ret til at være anonym. Det vil sige, at din arbejdsgiver og dine kolleger ikke får at vide, at du har kontaktet os.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88, sende en e-mail eller udfylde den digitale klageformular på hjemmesiden.

at@at.dkGå til klageformular på at.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - onsdag: 8 - 15
Torsdag: 8 - 18
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 01-09-2023