Spring over hovedmenu

Sikkerhed når der er PCB i bygningen

Håndværkere kan risikere at blive udsat for det sundhedsskadelige kemiske stof PCB, når de skal udskifte eller nedrive bygningsdele. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte er beskyttet korrekt mod PCB. Læs her, hvordan I gør.

Undersøg, om der er PCB i bygningen

Inden arbejdet begynder, skal I undersøge, om bygningen indeholder PCB. Hvis der er PCB i bygningsdelene, skal I skrive en plan for, hvordan I vil udføre arbejdet, så I ikke risikerer at blive udsat for PCB.

Krav om oplæring og instruktion

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får særlig oplæring og instruktion, hvis de skal håndtere bygningsdele med PCB. Det gælder fx, når I skal udskifte vinduer, fjerne gummiagtige fuger og maling, og når I skal udtage termoruder.

Undgå kontakt med PCB

PCB må ikke komme på huden, ligesom I skal undgå at indånde dampe, røg eller støv. Brug udsugning, åndedrætsværn, handsker og overtræksdragt. Sørg også for afdækning og grundig rengøring med støvsuger (klasse H).

Vær også opmærksom på ikke at sprede PCB til andre. Husk god personlig hygiejne, fx vask af hænder og ansigt og at tage et bad, når I er færdige med dagens arbejde. Tag ikke overtræksdragter med ind i skuret.

Affald

Når I skal opbevare PCB-affald, er det vigtigt, at det sker forsvarligt, så I ikke bliver udsat for sundhedsskadelig påvirkning. Affaldet skal opbevares i en helt tæt beholder og mærkes med teksten: ”Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko.”

Bortskaffelse af affald skal ske efter reglerne i miljølovgivningen. Kontakt den lokale kommune.

Beskyt jer mod PCB

Når I skal udtage dørkarme

Inddæk arbejdsstedet med plast. Vurder behovet for mekanisk ventilation og undertryk.

Når I skal udskifte vinduer

Støv og affald skal samles op. Inddæk arbejdsstedet med plast, hvis det er nødvendigt.

Når I skal udtage termoruder

Afdæk gulve med plast og spær af.

Illustrationen viser de vigtigeste forholdregler i forhold til rengøring, opbevaring og fjernelse.

Hvor findes PCB?

  • PCB findes især i bygninger, der er opført fra 1950 til 1977, samt i ældre bygninger, der er renoveret i perioden.
  • PCB forekommer ofte i sammenlimningen af termoruder og i gummiagtige fuger.
  • Gummifugerne findes typisk rundt om vinduer og døre samt ved sammenføjning af forskellige bygningsdele, fx mellem betonelementer og i vådrum.
  • Der kan også være PCB i facademaling, gulvmaling og i skridsikre gulve.

Få mere viden om reglerne

Bemærk, at vi her har fremhævet de vigtigste regler om beskyttelse mod PCB. I kan få mere at vide om reglerne i Arbejdstilsynets vejledning og bekendtgørelse samt PCB-guiden og i 'Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg', som er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg).

Arbejde med PCB-holdige bygningsdele, materialer og affald, bilag til instruks, 2011
Byggevirksomheder (PCB-Guiden)
Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg (BFA Bygge & Anlæg)

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk

Sidst opdateret: 11-04-2024