Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Zagraniczne firmy pracujące czasowo w Danii i pracownicy oddelegowani do pracy w Danii są objęci duńskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Obszar bezpieczeństwa i higieny pracy jest regulowany przez różne rodzaje przepisów.

Poniżej można przeczytać o różnych rodzajach regulacji prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w jakim stopniu są one wiążące dla firm.

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy zawiera ogólne przepisy dotyczące higieny pracy. Ustawa ta jest wiążąca dla obywateli. Łamanie zasad ustawy może prowadzić do sankcji. Duńska Inspekcja Pracy jest to duński organ, który nadzoruje przestrzeganie przepisów ustawy. W wielu przypadkach, Inspekcja Pracy wydaje nakaz przestrzegania przepisów przed podjęciem decyzji o karze.

Czytaj rozporządzenie o ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy (z późniejszymi zmianami) (po angielsku)

Rozporządzenia

Ustawy są prezentowane w formie rozporządzeń, które są wiążące dla obywateli. Łamanie rozporządzenia może prowadzić do sankcji, ale w wielu przypadkach, Inspekcja Pracy wydaje nakaz przestrzegania przepisów przed podjęciem decyzji o karze.

Istnieją rozporządzenia, które regulują konkretny obszar, jak np budownictwo. Ale są też rozporządzenia, które regulują kilka obszarów, jak np dotyczące wykonywania pracy.

Czytaj rozporządzenie o wykonywaniu pracy (z późniejszymi zmianami) (po Duński)

Instrukcje Duńskiej Inspekcji Pracy

Instrukcje Duńskiej Inspekcji Pracy mówią o tym, w jaki sposób należy interpretować przepisy dotyczące środowiska pracy. Instrukcje Duńskiej Inspekcji Pracy stosuje się, aby:

  • pogłębić i wyjaśnić słowa lub frazy w ustawie i rozporządzeniach
  • wyjaśnić, w jaki sposób wymagania przepisów mogą być spełnione w zgodzie z praktyką Inspekcji Pracy
  • przekazać informacje o praktykach Inspekcji Pracy, zwłaszcza na przykładzie decyzji i wyroków wydanych przez duńską Inspekcję Pracy
  • wyjaśnić obszary przepisów BHP i spójność tych przepisów

Czy Instrukcje Duńskiej Inspekcji Pracy są wiążące?

Instrukcje Duńskiej Inspekcji Pracy nie są wiążące dla pracodawców lub innych, ale są one oparte na przepisach, które są wiążące. Duńska Inspekcja Pracy nie będzie podejmować dalszych kroków, jeśli firma stosuje się do Instrukcji Duńskiej Inspekcji Pracy.

Pracodawcy mogą wybrać inne metody, niż te wskazane w Instrukcji Duńskiej Inspekcji Pracy. W tej sytuacji Inspekcja Pracy oceni, czy wybrana metoda jest tak samo dobra i zgodna z przepisami.

Gdy Instrukcja Duńskiej Inspekcji Pracy daje obowiązkowe wymagania dotyczące metod, które pochodzi z przepisów ustawowych lub rozporządzeń, pracodawcy muszą przestrzegać tych metod. Zasada obowiązku przestrzegania danej metody zawsze będzie czytelnie wynikać z Instrukcji Duńskiej Inspekcji Pracy.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk