Bezpieczeństwo przy pracy na drabinach

Wielu pracowników doznaje poważnych obrażeń przy korzystaniu z drabiny. Częstą przyczyną tych wypadków jest przesunięcie się i przewrócenie drabiny. Dzieje się tak, gdy drabina jest używana do prac, do których się nie nadaje. Nie wolno na przykład pracować na drabinie, która jest za krótka.

Należy również pamiętać, że na drabinie nie wolno pracować z ciężkimi ani niebezpiecznymi maszynami, ponieważ jest to niebezpieczne.

Praca na drabinie wiąże się też z dodatkowym obciążeniem ciała, gdyż wymusza konkretne pozycje podczas wykonywania zadania. Dlatego w miarę możliwości do prac na wysokości warto stosować inne pomoce techniczne, takie jak np. podnośnik lub rusztowanie przejezdne. Jeśli jednak konieczne jest użycie drabin, należy stosować profesjonalne drabiny z oznakowaniem DS/EN 131.

Pamiętaj, że nie wolno używać uszkodzonych drabin! Dlatego przed użyciem drabiny należy dokonać jej przeglądu.

Przeczytaj, na co trzeba zwrócić uwagę korzystając w pracy z drabin.

Przestrzegaj instrukcji od producenta! Powinny one zawierać nast. informacje:

  • Nachylenie drabiny
  • Ostrzeżenie przed niebezpiecznym użyciem
  • Przegląd i konserwacja
  • Składowanie
  • Dopuszczalne obciążenie


Drabiny należy ustawiać na poziomym i twardym
podłożu.

 Drabiny ustawiane jako drogi dostępowe muszą być zamocowane i wystawać co najmniej 1 metr nad docelowy poziom.

 


Pracując na drabinie wolno używać wyłącznie
lekkich narzędzi i materiałów. Cały czas trzeba mieć możliwość trzymania się drabiny lub części budynku.

Drabina musi mieć nachylenie ok. 75 stopni.

 


Drabiny wolnostojące muszą być
wyposażone w łańcuchy.

 


Po zakończeniu pracy drabinę należy wynieść.

 


Drabin używać wolno wyłącznie do krótkotrwałych i lekkich prac.

Korzystać z nich można najwyżej 2,5 godziny dziennie i najwyżej przez 30 minut bez przerwy. Nie wolno wchodzić wyżej, niż na trzeci szczebel od góry.

 

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas prac z wykorzystaniem drabin. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozporządzeniu i wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot. bhp i prac budowlano-montażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Przenośne drabiny wysuwane, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 1994 (w jęz. duńskim)
Użytkowanie drabin przenośnych, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2005 (w jęz. duńskim)
Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024